Szegedi Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar Ahol tudás és szándék találkozik

SZTE ÁJTK Doktori Iskola  --  A Doktori Iskola felépítése

Doktori Iskola Tanácsa


 

Doktori Iskola Tanácsa

 

Név
Beosztás
Fokozat
Tanszék
Dr. Jakab Éva elnök
egyetemi tanár
DSc
Római Jogi Tanszék
Dr. Bodnár László
egyetemi tanár
CSc/PhD
Nemzetközi Jogi és Európa-jogi Tanszék
Dr. Hajdú József
egyetemi tanár
PhD
Munkajogi és Szociális Jogi Tanszék
Dr. Homoki-Nagy Mária
egyetemi tanár
PhD
Magyar Jogtörténeti Tanszék
Dr. Katona Tamás
egyetemi tanár
PhD
Statisztikai és Demográfiai Tanszék
Dr. Nagy Ferenc
egyetemi tanár
CSc/PhD
Büntetőjogi és Büntető Eljárásjogi Tanszék
Dr. Paczolay Péter
egyetemi tanár
CSc
Politológiai Tanszék
Dr. Pokol Béla
egyetemi tanár
DSc
Jogbölcseleti és Jogszociológiai Tanszék
Dr. Ruszoly József
professor emeritus
DSc
Bónis Szeminárium
Dr. Szabó Imre
egyetemi tanár
PhD
Polgári Jogi és Polgári Eljárásjogi Tanszék
Dr. Trócsányi László
egyetemi tanár
PhD
Alkotmányjogi Tanszék
Dr. Varga Norbert
egyetemi docens

PhD


Magyar Jogtörténeti Tanszék