Szegedi Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar Ahol tudás és szándék találkozik

SZTE ÁJTK Doktori Iskola  --  A Doktori Iskola felépítése

Doktori Tanács

Doktori Tanács

 

Név
Beosztás
Fokozat
Tanszék
Nagy Ferenc [elnök]
egyetemi tanár
CSc/PhD
Büntetőjogi és Büntető Eljrásájogi Tanszék
Badó Attila
egyetemi tanár
PhD
Összehasonlító Jogi Intézet
Jakab Éva
egyetemi tanár
DSc
Római Jogi Tanszék
Homoki-Nagy Mária
egyetemi tanár
PhD
Magyar Jogtörténeti Tanszék
Hajdú József [titkár]
egyetemi tanár
PhD
Munkajogi és Szociális Jogi Tanszék
Papp Tekla
egyetemi docens
PhD
Polgári Jogi és Polgári Eljárásjogi Tanszék
Nagy Éva
PhD hallgató

Római Jogi Tanszék