Szegedi Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar Ahol tudás és szándék találkozik

Karunkról  --  Szervezeti felépítés  --  Tanszékek / Intézetek  --  Jogbölcseleti és Jogszociológiai Tanszék
Jogbölcseleti és Jogszociológiai Tanszék
Kedves Érdeklődők, Hallgatók!

Köszönjük, hogy felkeresték a Jogbölcseleti és Jogszociológiai Tanszék honlapját. A honlapon információkat talál tanszékünk oktatóiról, tudományos kutatásainkról és az ezekről készített publikációinkról. A tanszék által oktatott tantárgyak, a jogbölcselet, a jog- és szervezetszociológia, illetve a bevezető jellegű jogi alaptan az elméleti jog területére tartoznak, és reményeink szerint a gyakorlati jogászok számára megadják a jog egészének átlátását. A jogrendszer átfogó összefüggései, a jogdogmatika alapjai, az alkotmányos alapjogok és a törvényi jog kapcsolatai minden tételes jogi tantárgy alapjait jelentik, és tanszékünk ezek megvilágításával igyekszik hozzájárulni a haza jogtudomány fejlődéséhez, illetve a karon folyó jogászképzéshez.

 

 

Az egyetem Szegedre költözése idején e diszciplína oktatása-kutatása felett a Jogfilozófia Tanszék őrködött. A hagyományos, német típusú jogi oktatásban nagy szerepet kapott a jog elméleti, filozófiai igényű megalapozása, ezért mi sem természetesebb, mint hogy Szegeden is nagyhírű jogfilozófusok adták elő e stúdiumot.
Az oktatási tevékenységet hat oktatónk látja el, a hallgatói ügyintézésben pedig tanszéki adminisztrátorunk nyújt segítséget a Rákóczi téri épület 5. emeletén.
Nagyrészt egyéni kutatást folytatnak oktatóink. Ebben a rovatban aktuális, regisztrált projektjeink leírása olvasható.
Tanszékünk munkatársai szívesen vállalják évfolyam- és szakdolgozatok témavezetését. Az ajánlott témakörökön kívül, más témák kidolgozásához, kutatásához is segítséget nyújtunk hallgatóinknak.
Aktuális híreinket, beszámolóinkat tesszük közzé.