Szegedi Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar Ahol tudás és szándék találkozik

Karunkról  --  Szervezeti felépítés  --  Tanszékek / Intézetek  --  Polgári Jogi és Polgári Eljárásjogi Tanszék  --  Tanszéki hirdető

Általános modulon "Atipikus szerződések" c. tárgyhoz irodalomajánlat

Bíró György „Kötelmi jog; Közös szabályok, Szerződéstan” (Novotni Kiadó; Miskolc; 2010.)

 

A szerződés (közvetlen) tárgya: a szolgáltatás 246. oldal

 

A szerződés létrehozása 267 – 274. oldal

 

A szerződés érvénytelensége és hatálytalansága 302 – 306. oldal

 

A szerződés megszűnése teljesítése nélkül 367 – 375. oldal

 

A teljesítés 382 – 386. oldal

 

A szerződésszegés 410 – 414. oldal

 

Lectiones Iuridicae

 

Tudományos előadóülés

„A szerződés interdiszciplináris megközelítésben”

2011. dec. 1.; Pólay Elemér Alapítvány

 

A szerződés fogalma 9-10. oldal