Szegedi Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar Ahol tudás és szándék találkozik

Kutatás / Tudomány  --  TDK

TDK workshop Szekszárdon az ÁJTK hallgatóival

A tudományos diákkör 2012-ben a Római Jogi Tanszékkel és a Polgári és a Polgári Eljárásjogi Tanszékkel közösen Szekszárdon szervezett egy workshop-ot (NTP-TDK-2011-B-0015) a hallgatóknak, ahol ismertették kutatási eredményeiket a Wosinsky Mór Megyei Múzeum Konferencia Termében. A workshop-ot Dr. habil. Nagy-Janka Teodóra a PTE főiskolai tanára nyitotta meg előadásával a jogi néprajz témaköréből. A tehetségnapon a Magyar Jogtörténeti Tanszék tdk-s hallgatói az alábbi előadásokat tartották: Pétervári Máté: A zálog szabályozása Werbőczy Tripartitumának tükrében, Paja Gábor: Az osztályra bocsátás általános szabályai Werbőczy István Hármaskönyve alapján, Balog Balázs: Szerződéses felelősség – teljesítési kötelezettség a magyar magánjogban.