Szegedi Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar Ahol tudás és szándék találkozik

Karunkról  --  Szervezeti felépítés  --  Tanszékek / Intézetek  --  Munkajogi és Szociális jogi Tanszék  --  Nemzetközi kapcsolatok  --  Egyéb  --  trESS

A trESS projekt

2010. február 15.

untitled1

A trESS projekt

 

 

Mi a trESS?

 

A trESS hálózatot 2005-ben hozták létre az európai szociális biztonsági rendszerek hatékonyabb koordinálásának előremozdítása érdekében.

 

A trESS (Training and Reporting on European Social Security) hálózat célja tréningek szervezése és jelentések készítése a szociális biztonság Európai Uniós koordinációjáról a 27 tagállamban. Ez egy egyedülálló kezdeményezés, amelyet az Európai Bizottság (DG EMPL) finanszíroz és a Ghent-i Egyetem koordinál, együttműködve az egyes tagállamokból származó európai szociális jogi szakértőkkel.

 

Az SZTE ÁJK Munkajogi és Szociális Jogi Tanszéke Magyarországot képviselve, és a közép-európai régió tevékenységét összehangolva vesz részt a trESS munkájában. Prof. Dr. Hajdú József a hálózat magyar szakértője és az éves európai jelentések társszerzője.

 

A trESS céljai a következőképpen összegezhetőek:

- a célcsoport (a tagállamok közigazgatási és társadalombiztosítási szakemberei és intézményei, a szociális partnerek és más nem kormányzati szervek (NGOk) képviselői, bírák, jogászok és más független szakemberek) meglévő ismeretanyagának bővítése a szociális biztonsági rendszerek közösségi koordinációjáról,

- erős szakértői hálózatok kialakítása tagállami szinten a fent említett szakemberek részvételével,

- jelentések készítése a tagállamokban felmerülő gyakorlati problémákról és a jogalkalmazás során jelentkező kihívásokról,

- a szociális biztonsági koordinációval összefüggő kérdések jogi elemzése.

 

Ezekhez a témákhoz kapcsolódik a trESS négy fő tevékenysége: képzések szervezése; szakértői hálózat létrehozása és tájékoztatás; jelentések készítése; és elemzés.

 

 

A trESS tevékenysége

 

1)Képzések szervezése

 

A trESS hálózat szemináriumokat szervez és a nemzeti társadalombiztosítási rendszereket koordináló hálózatot létesít a 27 tagállamban. A szemináriumok anyagai (naptár, napirend, power point prezentációk) és jelentkezési lap a trESS honlapján elérhetőek.

 

Szintén a honlapon érhető el az ún. E-learning (távoktatás – angol nyelven), amely a szociális biztonsági koordináció általános bemutatására szolgáló adatbázis. 63 kulcsszó köré gyűjtött 150 gyakran feltett kérdést és az ezekre adott válaszokat tartalmazza.

 

 

2) Szakértői hálózat létrehozása és tájékoztatás

 

A trESS célja a közösségi szabályok megfelelő értelmezésének előmozdítása és olyan kiterjedt, európai szintű hálózat kiépítése, mely segíti a nemzeti közigazgatás, a TB szervek, a szociális partnerek és a civil szervezetek, valamint bírák, jogászok és független szakértők munkáját, akik a 27 tagállamban e szabályok átültetésének nehézségével találják magukat szemben.

 

A trESS negyedévenként angol nyelvű online hírlevélben tájékoztatja az adatbázisban (egy olyan kontakt-adatbázis, amely minden EU illetve EGT tagállam vonatkozásában tartalmazza a szociális biztonsági koordinációval foglalkozó szakértők elérhetőségét) szereplő szakembereket az európai szociális koordináció legújabb fejleményeiről, illetőleg a hálózattal kapcsolatos aktuális információkról.

 

A trESS honlapja (www.tress-network.org) az európai szociális biztonsági koordináció forrásait átfogó, széleskörű adatbázist tartalmaz:

 

- adatbázis a koordinációs rendeletekről (angol nyelven – Regulations Database)

- európai jelentés (angol nyelven – European Report)

- kutatói jelentések (angol nyelven – Think Tank Report)

- rendeletek (teljes és hatályosított szöveg minden hivatalos nyelven)

- a tagállamok esetjoga (az 1408-as rendelet esetjoga az egyes tagállamokban az adott ország nyelvén)

- nemzeti bibliográfiák (a tagállamok nyelvein)

- hírek és elektronikus hírlevél (angol nyelven)

- távoktatás (angol nyelven – E-learning)

- ppt előadások (amelyek a tagállamokban szervezett szemináriumokon kerültek bemutatásra - angolul és/vagy az adott tagállam nyelvén)

 

 

3) Jelentések készítése

 

A képzések szervezése mellett a trESS nemzeti szakértőinek egyaránt feladata nemzeti jelentések szerkesztése, a tagállamokban felmerülő alkalmazási nehézségek és gyakorlati problémák felismerése, s az Európai Közösség tájékoztatása mindezekről.

 

A hálózat évente átfogó európai jelentést (European Report) készít, amelyben a tagállamok gyakorlati tapasztalatait továbbítja a Bizottság felé. A jelentések információkat tartalmaznak

- az EU koordinációs rendeleteinek alkalmazásáról a 27 tagállamban;

- a migráns munkavállalók szociális biztonságának helyzetéről, a várható trendekről és kilátásokról nemzeti és közösségi szinten.

Az európai jelentés a tagállami szakértők által készített 27 nemzeti jelentésen alapszik.

 

 

4) Elemzés

 

A kutatói jelentés (Think Tank Report) annak elemzésére szolgál, hogy hol és hogyan kell alkalmazni a koordinációs szabályokat azért, hogy betölthessék céljukat a személyek szabad mozgásának előmozdításában. Ezt a jelentést a trESS szakértői csoportja készíti. Az elemzés tárgya és a szakértői csoport összetétele évről évre változik.

 

 

A trESS hivatalos honlapja: www.tress-network.org