Szegedi Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar Ahol tudás és szándék találkozik

Karunkról  --  Szervezeti felépítés  --  Tanszékek / Intézetek  --  Közigazgatási Jogi és Pénzügyi Jogi Tanszék
Közigazgatási Jogi és Pénzügyi Jogi Tanszék
Megjelent Lőrincsik Péter: Közigazgatási eljárási ismeretek c. könyve!

Lorincsik_konyv_borito

 

Kapható a Jogi Információs Kabinetben.

Ára 2400 Ft.

Dr. Józsa Zoltán

Köszöntöm a Kedves Látogatót a Közigazgatási Jogi és Pénzügyi Jogi Tanszék oldalain.

Mint a Tanszék nevéből is érzékelhető: a profilunk kettős, ám mind a közigazgatási jogról mind a pénzügyi jogról megállapíthatjuk, hogy a XXI. században a legfontosabb jogterületek közé tartoznak.

Dr. Józsa Zoltán
tanszékvezető

A Tanszék már az egyetem Szegedre kerülésekor is működött, és azóta is - ha eltérő elnevezésekkel néha - karunk szerves része. Professzoraink közül, a közigazgatási jogi dogmatizmus egyik vezéralakja, Ereky István a rektori tisztet is betöltötte, míg a II. világháború utáni időszak egyik legnagyobb közigazgatási jogtudósa, a jeles Magyary-tanítvány, id. Martonyi János több éven át rektorhelyettes illetve dékán volt. A pénzügyi jogot több évtizeden keresztül annak nemzetközileg is elismert kutatója, Meznerics Iván igyekezett közelebb hozni a szegedi joghallgatókhoz.

A Tanszék jelenlegi munkatársai között megtaláljuk a közigazgatási jog és a pénzügyi jog kutatóinak szinte minden generációját. A Tanszék főállású munkatársainak több, mint fele minősített oktató. Kutatásaink behálózzák tudományterületeink szinte minden ágát.

Az általunk oktatott tárgyak nem csak a jogászképzés minden tagozatán kötelező kollégiumok, de a Karon folyó egyéb alap- és mesterszakok tantervében is helyet kapnak. Mindezeken túl a Tanszék oktatási tevékenysége kiterjed az Egyetem más karain (GTK, JGyPK, MFK) folyó képzésekben való részvételre is.

Az általunk oktatott tárgyakhoz a segédanyagokat (tanulmányok, könyvrészletek, diasorok) igyekszünk elektronikus formában is a hallgatók (és minden más érdeklődő) számára elérhetővé tenni.

A Tanszék szívesen fogad évfolyam- és szakdolgozatokat. Ehhez a kínálati palettát biztosítjuk, de az általunk megadott témaköröktől eltérő címekhez is bizton találnak az érdeklődők megfelelő konzulenst.

A jogászképzésben a Közigazgatási jog önálló záróvizsga-tantárgy. E vizsgának a tételsora is elérhető honlapunkról, csakúgy, mint a Tanszék más tárgyaiból teljesítendő vizsgák segédanyagai (témakörlisták, tételsorok, kötelező irodalom- és jogszabályjegyzékek).

Az elmúlt években számos szakmai rendezvényt szerveztünk és várhatóan a jövőben is meghívjuk rendezvényeinkre a tudományos élet hazai és nemzetközi tekintélyeit, a közigazgatásban dolgozó szakembereket, sőt olyan pártpolitikusokat is, akik ha a Parlamentben nem is, de legalább az Egyetem falai között konszenzusra tudnak jutni egymással.

A meghívott előadók vendégszerepléseire az elmúlt években egyre többször a Közigazgatási Jogi Tudományos Diákkör hallgatóinak aktív közreműködésével került sor. A TDK tevékenységének fontos értékmérője, hogy a 2009-es OTDK-ra nevezett mindkét dolgozatunk különdíjban részesült.

Végezetül kívánok mindenkinek kellemes böngészést a tanszéki oldalainkon, hozzáfűzve azt, hogy a különböző helyeken elhelyezett dokumentumok könnyebb letöltése érdekében azokat egy helyen összegyűjtöttük.

Dr. Józsa Zoltán
tanszékvezető