Szegedi Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar Ahol tudás és szándék találkozik

Karunkról  --  Szervezeti felépítés  --  Tanszékek / Intézetek  --  Közigazgatási Jogi és Pénzügyi Jogi Tanszék  --  A Tanszék munkatársai  --  Szakmai önéletrajzok

Dr. Kampler Béla

Cimkék: Kampler Béla
2010. február 11.

Szakmai önéletrajz


Egyetemi tanulmányaimat a József Attila Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán 1988. február 13-án fejeztem be summa cum laude minősítéssel. 1988. március 1-től dolgozom a JATE, jelenleg SZTE Állam- és Jogtudományi Karának Közigazgatási Jogi és Pénzügyi Jogi Tanszékén, most már, mint egyetemi docens.

Az egyébként vegyes profilú Tanszéken belül a pénzügyi joggal foglalkozom, szakterületem az adójog, adóigazgatási eljárási jog, illetve az önkormányzatok pénzügyi rendszere.

Karunk mindhárom tagozatán, a Közgazdászok Jogi Szakosító Képzésén, a Munkaügyi Kapcsolatok és a Társadalombiztosítási Főiskolai Szakon részt veszek a pénzügyi jog, adójogi ismeretek, államháztartási jogi ismeretek oktatásában, úgy az előadások, mind a gyakorlati órák vonatkozásában.

Az Adózás a gyakorlatban címmel önálló, kötelezően választandó kiskollégiumot tartok a jogász nappali tagozatos hallgatói részére.

1990-ben adótanácsadói szakvizsgát tettem, 1991-ben jogtanácsosi képesítést szereztem, 1993-ban pedig az eddigi elméleti és gyakorlati tevékenységem elismeréseként a Pénzügyminisztériumtól adószakértői címet kaptam.

1991. október 1-től 1992. december 31-ig DAAD ösztöndíjasként Göttingenben a Georg August Egyetemen folytattam tanulmányokat.

Egyetemi tanulmányaim során oroszból alapfokú nyelvvizsgának minősülő eredménnyel tettem záróvizsgát, németből 1988-ben középfokú, 1993-ban pedig felsőfokú „C” típusú nyelvvizsgát tettem. Angolból 1994 januárjában középfokú „B” típusú, 1994 márciusában pedig középfokú „A” típusú nyelvvizsgát tettem.

1999-től részt vettem az ELTE Jogi Továbbképző Intézete által szervezett bank-szakjogász, posztgraduális képzésen, amelynek keretében 2001 novemberében sikeres államvizsgát tettem, így ettől kezdve bank-szakjogász képesítéssel rendelkezek.

2007-ben szereztem meg a PhD. fokozatot, dolgozatom témája „Az Önkormányzati adóztatás elméleti és gyakorlati kérdései” volt.

 

Szeged, 2007. április 26.

Dr. Kampler Béla
egyetemi docens