Szegedi Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar Ahol tudás és szándék találkozik

Karunkról  --  Szervezeti felépítés  --  Tanszékek / Intézetek  --  Közigazgatási Jogi és Pénzügyi Jogi Tanszék  --  A Tanszék munkatársai  --  Szakmai önéletrajzok

Dr. Szilovics Csaba

Cimkék: Szilovics Csaba
2010. február 12.

Szakmai életrajz


1992-ben szereztem diplomát a JPTE Jogi Karán. Ebben az évben kezdtem el dolgozni a Közigazgatási Jogi Tanszék Pénzügyjogi Csoportjában, mint tanársegéd. 1992 második felében egy szemesztert töltöttem az ELTE Pénzügyi Jogi Tanszékén belső ösztöndíjjal. 1993-tól vettem részt a szervezett PhD képzésben a Jog és Állambölcseleti Tanszék doktori iskolájában, Visegrády professzor irányításával folytattam tanulmányaimat. Választott témám kezdetektől az adójogi jogkövetés. 1994-95-ben részt vettem a Belügyminisztérium – PHARE közigazgatási reform programján belül indított okleveles pénzügyi management képzésen. 1997-2000. között a PTE Közgazdaságtudományi Karán angol nyelvű képzés során MBA (szakközgazdász) diplomát szereztem. 1997-ben, valamint 1999-2000-ben rendszeresen hosszabb kutatásokat végeztem az IBFD of Amsterdam keretén belül működő Tax Academyn. További kutatásokat végeztem az Univerisity of Regensburg intézményében. 1998-ban adjunktussá neveztek ki a Jogi Karon. 2000-től tagja vagyok a Belügyminisztérium Közigazgatási Szakvizsga Bizottság névsorának és részt veszek a köztisztviselők adózási képzésében, és vizsgáztatásában. 2001-ben Bihari Ottó ösztöndíjat nyertem és még ugyanebben az évben megkaptam kutatásaimhoz a PTE céltámogatási ösztöndíját, amit a következő évben is elnyertem. 2002-ben PhD. fokozatot szereztem, és ebben az évben docensi kinevezést kaptam. 2002-ben kezdtem meg európai szakjogász tanulmányaimat a PTE Állam- és Jogtudományi Karán. 2003-tól a jogkövetésre irányuló kutatásaimat az OTKA négy éves kutatási ösztöndíjjal támogatja.

Angol és orosz nyelvismerettel rendelkezem. Kutatási területem: az államháztartási, valamint deviza, jövedéki és vámjog, továbbá az adójogi jogkövetés. E témákhoz kapcsolódva harminc oktatási segédanyagot és szakcikket, tanulmányt jelentettem meg. Állandó szerzője vagyok a Hatályos szerződéskötési útmutató és mintatár EU-konform tanácsadó üzleti szerződések (Szerk.: Dr. Wellmann György, Dr. Polányi Tamás. Verlag-Dashöffer Kiadó) c. folyamatosan bővülő és rendszeresen megjelenő kiadványnak. A Jogi Karon működő Bihari Ottó Szakkollégium Pénzügyjogi tagozatának vezetője vagyok és rendszeresen felkészítek OTDK-n induló diákokat. Több konferencián vettem részt és tartottam előadást. 2003. decemberében a Jogi Kari kollegák beválasztottak a Pécsi Tudományegyetem szenátusába. 2005. februárjában Európai Uniós szakjogász képesítést szereztem. 2003-tól másodállásban a Szegedi Jogi Kar Közigazgatási Jogi és Pénzügyi Jogi Tanszékén is dolgozom.

Pécs, 2006. május 9.