Szegedi Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar Ahol tudás és szándék találkozik

Karunkról  --  Szervezeti felépítés  --  Tanszékek / Intézetek  --  Közigazgatási Jogi és Pénzügyi Jogi Tanszék  --  Közigazgatási Jogi Tudományos Diákkör

Tudományos diákköri konferencia az önkormányzati rendszer reformjáról

2012. március 23.: Hallgatói konferencia a PTE-n

A Pécsi Tudományegyetem Állam-és Jogtudományi Kar Közigazgatási Jogi Tanszéke tudományos diákkörök számára rendezett konferenciát „A magyar önkormányzati rendszer reformja az új Ötv. és az Alaptörvény tükrében” címmel Pécsett, 2012. március 23-án.

A rendezvényen a Debreceni Egyetem, az Eötvös Lóránd Tudományegyetem, a Károli Gáspár Református Egyetem, a Miskolci Egyetem, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem, a Pécsi Tudományegyetem, a Széchenyi István Egyetem jogi karainak hallgatói mellett Egyetemünk Állam-és Jogtudományi Kara Közigazgatási Jogi és Pénzügyi Jogi Tanszékének hallgatói is részt vettek.

 

A konferencia előadóit, kísérőiket és az érdeklődőket dr. Berke Gyula, egyetemi docens, dékán, dr. Ivancsics Imre decan emeritus és dr. Bencsik András egyetemi tanársegéd köszöntötte. A diákkörök tagjai két szekcióban folytatták munkájukat. Értékes, részletesen kidolgozott, magas színvonalú előadásokat hallhattak az érdeklődők a helyi önkormányzatokra vonatkozó alkotmányos szabályozás változásáról, a törvényességi felügyelet intézményéről, a polgármesterek és helyi önkormányzati képviselők választási rendszerének megújulásáról, a gazdálkodási, finanszírozási rendszer alakulásáról. Külön előadások foglalkoztak a polgármesteri, jegyzői jogállás változásával, szerepük átértékelődésével, az önkormányzat szerveinek változásával, az újonnan megalakuló közös hivatalok jövőbeni működésével, összefüggésben már a kialakítandó járási hivatalok lehetséges új szerepével. A szekciókban kisebb vitafórumok is kialakultak, különösen a jegyzők jogállásának változását és a járási hivatalok lehetséges jövőbeni szerepét illetően.

 

A pécsi vendéglátókat köszönet illeti meg az egész napos rendezvény kiváló szervezéséért, a remek ellátásért és azért, hogy teret nyitottak hallgatóink számára szakmai tapasztalatcserére és jövőbeni együttműködésre más karok oktatóival, hallgatóival.

 

A tudományos diákköri konferencián karunk részéről részt vettek: Czibolya Ágnes, Földváry-Szabó Zsuzsanna, Kis Petra, Pétervári Máté, Szalóky Béla.

 

Felkészítő tanáraik: dr. Józsa Zoltán egyetemi docens, dr. Kasza Péter Ferenc, dr. Siket Judit.


2012. március 23.: A szegedi delegáció
A szegedi delegáció. Balról jobbra: Pétervári Máté, Földváry-Szabó Zsuzsanna, Szalóky Béla, Kis Petra, Czibolya Ágnes, dr. Siket Judit, dr. Kasza Péter Ferenc