Szegedi Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar Ahol tudás és szándék találkozik

Karunkról  --  Szervezeti felépítés  --  Tanszékek / Intézetek  --  Közigazgatási Jogi és Pénzügyi Jogi Tanszék  --  Vizsgák
Vizsgák

A segédanyagok a vizsgakérdéseket, valamint a kötelező és ajánlott tananyagokat egyaránt tartalmazzák.

Közigazgatás alapintézményei kollokvium
Közigazgatási jog I. kollokvium
Közigazgatási jog II. kollokvium
Közigazgatási jog II. alapvizsga
Megegyezik a Közigazgatási jog I. és Közigazgatási jog. II. tematikájával és követelményrendszerével.
Közigazgatási jog III. kollokvium
Közigazgatástan kollokvium