Szegedi Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar Ahol tudás és szándék találkozik

Karunkról  --  Szervezeti felépítés  --  Kari Bizottságok  --  Külügyi Bizottság

Külügyi Bizottság tagjai

A Külügyi Bizottság elnöke Prof. Dr. Jakab Éva.

 

KÜLÜGYI BIZOTTSÁG

Elnök:


Prof. Dr. Jakab Éva


egyetemi tanár, tanszékvezető,

a tudományos ügyek dékánhelyettese


Titkár:


Dr. Mezei Péter


egyetemi docens


Tagok:


Prof. Dr. Badó Attila


egyetemi tanár, intézetvezető


 


Prof. Dr. Hajdú József


egyetemi tanár, tanszékvezető, intézetvezető, dékán


 


Prof. Dr. Papp Tekla


egyetemi docensi munkakörben foglalkoztatott egyetemi tanár


 


Dr. Varga Norbert


egyetemi docens


Hallgatói tag:


Nagy Anna


Nemzetközi tanulmányok szakos hallgató