Szegedi Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar Ahol tudás és szándék találkozik

Kutatás / Tudomány  --  Kari kiadványok  --  Kari Hírnök
Kari Hírnök
Az évente két alkalommal megjelenő kari kiadvány lényegében a Kar eseményeit rögzíti azzal, hogy e füzetben megjelennek az oktatói kar Karon kívüli tudományos, illetve szakmai közéleti szereplésének eseményei is, így például külföldi kutatóutakról és konferencia-előadásokról is hírt adunk – lényegében egymásnak – a kari közösségen belül. A Kari Hírnök tartalmazza a személyi változásokat és a Kari Tanács határozatait is.