Szegedi Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar Ahol tudás és szándék találkozik

Kutatás / Tudomány  --  Kari kiadványok  --  Kontroll
Kontroll
Kontroll

A „Kontroll” címmel megjelenő lap a magyar jogi karok összefogásával és támogatásával jött létre azzal a céllal, hogy a jog működésével, társadalmi hatásaival, különösen az igazságszolgáltatás kérdéskörével, problémáival foglalkozók számára biztosítson publikálási lehetőséget, és egyben tükröt tartson a magyar jogalkalmazóknak. Hisszük, hogy az igazságszolgáltatás éppúgy külső kritikára szorul, mint minden más hatalmi ág. Az a tapasztalatunk azonban, hogy a bíróságokat, a bírói ítéleteket az elmúlt években egyre szaporodó, gyakran „bulvár” jellegű támadások érik, melyek inkább alkalmasak védekező reflexek beindítására, mintsem érdemi vita kialakítására. Éppen ezért bízunk abban, hogy az igazságszolgáltatással, jogtudománnyal hivatásszerűen foglalkozók problémafelvetései, tanulmányai, ítéletelemzései inkább alkalmasak a valós problémákról folytatott viták kialakítására, mint egy-egy szenzációkeltő, netán alaptalan vádakat tartalmazó hírlapi kacsa.

E lap további célja, hogy hozzájáruljon az átalakulóban levő, súlyos kihívásoknak kitett jogi felsőoktatás útkereséséhez, azáltal, hogy a minőségi, a tudománnyal szoros kapcsolatban levő egyetemi szintű képzés mellett teszi le a voksát. A szerkesztők úgy gondolják, hogy e lap fórumot kínál azoknak, akik fontosnak gondolják az egyetemek tudományos aktivitását, ennek megjelentetését, és nem zárkóznak el új szempontok, témák, megközelítések befogadásától sem.