Szegedi Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar Ahol tudás és szándék találkozik

Kutatás / Tudomány  --  TDK
TDK
Az Országos Tudományos Diákköri Tanács elfogadta a XXXII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia központi felhívását és mellékleteit, és folyamatosan jelennek meg az egyes szekciók felhívásai is. Az érdeklődő hallgatóknak érdemes már most átböngészni a dokumentumokat, és kapcsolatba lépni a szakterüleleti TDK-felelőssel vagy a kari TDK-titkárral.

QvCP2

Workshop at the Graduate School of the Faculty of Law with Prof. Richard Vogler

A Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kara Tudományos Diákköri Tanácsa kari tudományos diákköri konferenciát szervez 2012. október 30-án (kedden) 9 órai kezdettel a Kar Tisza Lajos krt. 54. sz. alatti épületében. A konferencia célja, hogy a konferencián bemutatott, önképzési céllal készült, diáktudományos tevékenységet dokumentáló pályamunkák vitája és értékelése alapján döntsön a Kar által a XXXI. Országos Tudományos Diákköri Konferencián nevezni kívánt dolgozatokról. A konferencia napja dékáni szünet.

A XXX. Jubileumi Országos Tudományos Diákköri Konferencia alkalmából az Országos Tudományos Diákköri Tanács Elnöksége Jubileumi Emlékérem kitüntetést alapított a diáktudományos tevékenységet támogató, abban kiemelkedő eredményeket elérő tudományos, felsőoktatási és közéleti szereplők elismerésére. Az SZTE ÁJTK oktatói közül Prof. Dr. Nagy Ferenc és Dr. Szomora Zsolt, a Büntetőjogi és Büntető Eljárásjogi Tanszék vezetője és oktatója, részesült emlékéremben.
Az SZTE Tehetségpont 2011. október 7-én (pénteken) 10:00 órai kezdettel nemzetközi konferenciát szervez a tehetséggondozás kihívásairól az új évezredben.

Photo0791Hallgatótársaik és a TDK munkájában közreműködő oktatók hálásan köszönik segítségüket az alkotmányozással kapcsolatos kutatásban és a TDK kérdőívének megválaszolásában, amely a Pólay Elemér Alapítvány gondozásában kiadott Lectiones Juridicae Sorozatban kiadott Vitaanyag alapját képezte! (Tovább a cikk tartalmára, ahol megtekinthetik a Vitaanyaggal kapcsolatos információkat és fotógalériát. --->)

"Csak tiszta forrásból" címmel a Szegedi Tudományegyetem a XXX. OTDK-n díjazott hallgatók részvételével tudományos konferenciát rendez 2011. szeptember 16-án (pénteken) 10:00 órai kezdettel a Rektori Hivatal Aulájában.
Hajdu_JozsefAz Országos Tudományos Diákköri Tanács döntése alapján Mestertanár Aranyérem elismerésben részesült Prof. Hajdú József, dékánhelyettes, a Munkajogi és Szociális Jogi Tanszék, illetve a Munkaügyi Kapcsolatok és Társadalombiztosítási Képzések Intézetének vezetője.
A Vajdasági Magyar Felsőoktatási Kollégium immár tizedik alkalommal rendezi meg a Vajdasági Magyar Tudományos Diákköri Konferenciát, amelyre idén november 24-27. között az Újvidéki Egyetem Technológiai Karán kerül sor. A nevezési határidő 2011. október 10.
Szabó, Papp, AuerAz OTDT Állam- és Jogtudományi Szakmai Bizottságának előterjesztése alapján az Odaítélő Bizottság 2011-ben Auer Ádámnak, az SZTE ÁJTK egykori joghallgatójának, az SZTE Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola doktorandusz hallgatójának Pro Scientia Aranyérmet adományozott.
Tehetsegnap_Megnyito2011. június 10-én került sor az SZTE ÁJTK I. Kari Tehetségnapjára. Az eseményt Dr. Blazovichné Dr. Gellén Klára dékányhelyettes asszony nyitotta meg, és az az NTP-OKA-XXII. számú pályázat tehetséggondozó programjában résztvevő hallgatók előadásai mellett az egyetemi tehetséggondozó tevékenység és a tudományos diákköri mozgalom aktuális kérdéseivel kapcsolatos eszmecserének is teret adott - a szervezők reményei szerint hagyományteremtő jelleggel.
OTDK_Fogadas1Prof. Dr. Szabó Imre, az SZTE ÁJTK dékánja 2011. május 19-én állófogadáson köszönte meg mindazon hallgatók és oktatók közreműködését, akik hozzájárultak Karunk eredményes szerepléséhez a XXX. OTDK Állam- és Jogtudományi, illetve Társadalomtudományi Szekcióiban.
Az SZTE ÁJTK 2011. június 10-én (pénteken) 13:00 órai kezdettel rendezi meg az első kari Tehetségnapot.

Megnyito_Honlapra

2010. október 20-án lezajlott az első kari szintű Tudományos Diákköri Konferencia állam- és jogtudományi szekciója. Harminc nevezett dolgozat versenyzett öt alszekcióban zsűritagok és opponensek értő bírálata, illetve jelentős számú érdeklődő lelkes biztatása mellett.

tdk

2010. október 20-án a kari Tudományos Diákköri Konferencia állam- és jogtudományi szekciójában öt alszekcióban 30 nevezett dolgozatot mutatnak be a hallgatók. A konferencia plakátja, programja és a dolgozatok összefoglalói már letölthetőek.

A Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kara Tudományos Diákköri Tanácsa kari tudományos diákköri konferenciát szervez 2010. október 20-án (szerdán) 9 órai kezdettel a Kar Tisza Lajos krt. 54. sz. alatti épületében.

A konferencia célja, hogy a konferencián bemutatott, önképzési céllal készült, diáktudományos tevékenységet dokumentáló pályamunkák vitája és értékelése alapján döntsön a Kar által a XXX. Országos Tudományos Diákköri Konferencián nevezni kívánt dolgozatokról.