Szegedi Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar Ahol tudás és szándék találkozik

Karunkról  --  Szervezeti felépítés  --  Tanszékek / Intézetek  --  Statisztikai és Demográfiai Tanszék

A Statisztikai és Demográfiai Tanszék kutatási területei

 

1. Demográfiai és szociális változások Szeged lakótelepein, OTKA, 1998-2001,

OTKA ny. szám: 26042 Kutatási időszak: 1998-2001

A kutatási támogatással végrehajtott empirikus vizsgálat igyekezett feltárni, hogy milyen demográfiai és szociális változásokat okozott 3 évtized eltelte Szeged első lakótelepe, Odessza városrész esetében. Az összehasonlítás alapját Konrád-Szelényi 1966-ban elvégzett vizsgálatainak eredményei képezték. A város utolsó, klasszikusan lakótelepi koncepció szerint épített Makkosháza városrészében is elvégeztük az empirikus kutatást, amely során a két lakótelep - a legrégebbi és a legújabb - egymáshoz való összehasonlítását igyekeztünk megtenni. Kontroll csoportként Makkosháza szomszédságában oázisként megmaradt Fodor-kert szolgált, kertvárosi jellege folytán, amely esetében vizsgáltuk, hogy a két lakóteleppel szemben van-e különbség a demográfiai és a szociális helyzetük adataiban.

A több száz oldalnyi munkaanyagból summázva kiemelhető, hogy az első lakótelep esetében a városrész demográfiai szempontból elöregedett, a legifjabb lakótelep pedig jóval humanizáltabbá vált, valószínűsíthetően kényszeres okokból is. A kertváros esetében néhány esetben sikerült szignifikáns különbséget kimutatni a tömegszerű városrészekkel szemben.

 

2. A magyarság helyzete és migrációja a volt Jugoszlávia utódállamaiban az elmúlt tíz évben, OKTK, 2002

 

3. Felsőoktatás kutatás (folyamatban)

 

4. Módszertani kutatás: Adatállományok redundanciájának mérése, multikollinearitás (folyamatban)