Szegedi Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar Ahol tudás és szándék találkozik

Oktatás  --  Képzések  --  Levelező tagozat  --  Szakirányú továbbképzés levelező tagozaton  --  Szakirányú továbbképzések nem jogász végzettségűeknek

Munkaügyi kapcsolatok szaktanácsadó


A képzés célja: A képzés célja munkaügyi kapcsolatok, illetve HR területen dolgozó, egyetemi illetve főiskolai vagy BA alapképzettségnél magasabb szintű szakmai ismeretek elsajátítását tanúsító és speciális szakképzettséget biztosító szakirányú továbbképzés megvalósítása. A képzést a munkaüggyel kapcsolatos foglalkozások differenciálódása és a specifikáció iránti igény alapozta, illetve alapozza meg. A szakirányú képzés célja az alapképzésben elsajátított ismeretek elmélyítése, a joggyakorlat követelményeinek megfelelő integrálása. További célkitűzés, hogy az egyes munkaügyi kapcsolatok munkaterületek feladatainak komplex ellátása érdekében az alapképzésben egyáltalán nem vagy mélységében nem oktatott speciális, interdiszciplináris területeken a szükséges szakmai ismeretek megszerzésének a biztosítása.

 

A képzés szakmai vezetője: Dr. Rúzs-Molnár Krisztina egyetemi docens

 

Képzési idő: 2 félév + 1 félév (szakdolgozat és záróvizsga)

 

A felvétel: Gazdaságtudományi, társadalomtudományi képzési területen továbbá az igazgatási képzési ágban alapképzésben szerzett oklevél és szakképzettség. Bekapcsolódhatnak a képzésbe a fenti képzési területen, illetve a képzési ágakban szerzett főiskolai vagy egyetemi végzettséggel rendelkezők.

 

Jelentkezés: évente, minden év szeptember 05. napjáig, a kari honlapról letölthető jelentkezési lapon.

 

A képzés jellemzői: levelező tagozatú képzés, őszi-tavaszi féléves rendszerben, a képzési hely: Szeged, a tanórák időpontja jellemzően péntek és szombat délelőtt (hétvégenként kb. 4 - 12 óra), félévente kb. 10-12 hétvége. A foglalkozások formája: előadás (gyakorlati elemekkel) a képzési terv szerint. A képzés költségtérítéses, a költségtérítés összegét a jogszabályok keretei között a kar évente állapítja meg.

 

A költségtérítés összege: 130.000.-Ft/félév

 

Felvilágosítás:

Engi Erika

6722 Szeged, Rákóczi tér 1.

tel./fax.:62/546-356

engie@ juris.u-szeged.hu

 

Oktatott tárgyak