Szegedi Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar Ahol tudás és szándék találkozik

Karunkról  --  Szervezeti felépítés  --  Tanszékek / Intézetek  --  Nemzetközi Magánjogi Tanszék
Nemzetközi Magánjogi Tanszék
Üdvözöljük a Nemzetközi Magánjogi Tanszék honlapján!

Koszonto_szoveg_melle

Kedves Látogató!


Üdvözöljük a Szegedi Tudományegyetem Állam-és jogtudományi Kar Nemzetközi Magánjogi Tanszékének honlapján.

Honlapunkat annak reményében hoztuk létre, és működtetjük, hogy mind a hallgatók, mind az érdeklődők betekintést nyerhessenek e fiatal, de annál dinamikusabban fejlődő tanszék munkájába hozzájutva a számukra szükséges információkhoz. A honlapon szerepelnek adatok a tanszékről, a tanszék munkatársairól, az általunk oktatott tárgyakról, valamint versenyekről, konferenciákról, külföldi tanulmányutakról és minden egyéb, általunk fontosnak tartott hírről, aktualitásokról.


Hasznos böngészést kívánunk!

Dr. habil. Nagy Csongor István tanszékvezetőCím: 6722 Szeged, Bocskai u. 10-12., III. emelet

Tel/Fax: +36 (62) 343-179

E-mail: nmjt@juris.u-szeged.hu


Hallgatói félfogadási idő: hétfő-péntek 9-11h

  In English   In English

Koszonto_szoveg_melleA Nemzetközi Magánjogi Tanszék a Kar legfiatalabb, talán legkisebb létszámú, ugyanakkor dinamikusan fejlődő tanszéke. Tanszékünk oktatja és gondozza a „Nemzetközi magánjog” és a „Nemzetközi gazdasági kapcsolatok joga” tantárgyakat a jogász szak valamennyi képzési formájában, illetve a „Bevezetés a nemzetközi gazdasági kapcsolatok jogába” tárgyat a Nemzetközi tanulmányok szakon. Emellett a Tanszék oktatási tevékenységével bekapcsolódik az Európai szakjogász posztgraduális képzési programba és a Gazdaságtudományi Kar Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás mesterképzésébe is. Büszkék vagyunk arra, hogy Tanszékünk oktatói széles körű egyetemi oktatói és kutatói tevékenységük mellett kiemelkedő gyakorlati jogászi és közéleti tevékenységet is folytatnak.

hirek_kepA Tanszék oktatási, kutatási munkájához és a Tanszék keretei között folyó hallgatói tevékenységhez kapcsolódó hírek események, információk.


tanszek_munkatarsai6.A Tanszék 1996-ban személyi állományát tekintve 3 fővel alakult meg: Dr. Martonyi János, akkor még mint egyetemi docens, később egyetemi tanár és megalakulásától kezdve egészen 2010-ig a Tanszék vezetője, Dr. Császár Mátyás egyetemi tanársegéd és Dr. Kávássy Sándorné adminisztrátor. Az idő múlásával a Tanszék oktatói gárdája olyan jeles kutatókkal és gyakorlati szakemberekkel gazdagodott, mint Dr. habil. Nagy Csongor István Ph.D., LL.M., S.J.D., akkor még mint egyetemi adjunktus, ma már egyetemi docens és a Tanszék vezetője, valamint Dr. Harka Ödön tudományos munkatárs, ügyvéd, korábbi egyetemi adjunktus. Emellett mára már négy Ph.D. hallgató, Dr. Tóth Benedek, Dr. Salgó László, Dr. Sulyok Márton és Dr. Tóth Bianka is a Tanszék keretei között folytatja kutatásait.

rarebooks-1Tanszékünk oktatói széles körű egyetemi oktatói és kutatói tevékenységük mellett kiemelkedő gyakorlati jogászi és közéleti tevékenységet is folytatnak, így az elmélet és a gyakorlat kölcsönös, termékeny együtthatása jellemzi a Tanszék életét. Ugyanakkor a Tanszék valamennyi munkatársa igyekszik minél szélesebb publikációs tevékenységet folytatni hazai és külföldi fórumokon illetve ezeket az egyetemi oktatás számára is összefoglalni, hogy hallgatóink megfelelően megalapozott tudással lépjenek ki és álljanak helyt a globalizálódó és rohamosan változó világban, és e rendkívül gyorsan fejlődő jogterületek aktív tudományos művelésével magunk is kivegyük részünket, alakítsuk a jog és a gazdaság, szélesebb értelemben a társadalom folyamatait.

images_2A Tanszék által gondozott tantárgyak tematikái.

!.jpgÉvfolyam- és szakdolgozati témák ajánlott jegyzéke a nemzetközi magánjog és a nemzetközi gazdasági kapcsolatok joga köréből.

competitorA kötelező egyetemi oktatás keretein belül biztos, aktuális és jól használható tudás átadása mellett fontosnak tartjuk, hogy a Tanszék ezen túl is lehetőséget biztosítson, illetve ösztönözze is a nemzetközi magánjog, nemzetközi gazdasági jog iránt érdeklődő hallgatókat, hogy az előadásokon megszerzett tudásukat további elméleti és gyakorlati ismeretekkel bővítsék. E cél érdekében indítottuk útjára a Nemzetközi Magán- és Gazdasági Jogi Tudományos Diákkört (NMGJ TDK), továbbá - elsősorban a TDK keretein belül - a Tanszék a legrangosabb nemzetközi és hazai tanulmányi versenyekre készít fel hallgatókat, hallgatói csapatokat. Mindemellett a kari egyetemi oktatáshoz kapcsolódóan belső hallgatói versenyeket a Tanszék maga is szervez.

971879_4498733964975_478207648_nA Tanszék ERASMUS kapcsolatai keretében meghirdetett ösztöndíjakkal kapcsolatos hirdetmények, információk.

SZTE NMGJ TDK
SZTE NMGJ TDK

A Nemzetközi Magán- és Gazdasági Jogi Tudományos Diákkör (NMGJ TDK) azzal a céllal jött létre, hogy a nemzetközi magánjog és a nemzetközi gazdasági kapcsolatok joga iránt érdeklődő hallgatók számára a kötelező egyetemi oktatáson túl is teret és lehetőséget biztosítson tudásuk elméleti és gyakorlati ismeretekkel való bővítésére. Az NMGJ TDK az egyetemi oktatáson kívüli kötetlen formában, de a Tanszék oktatóinak irányításával és az egyetem keretein belül, elsősorban öntevékeny formában szerveződő hallgatói közösség, amely szívesen fogad minden érdeklődőt, de ugyanakkor termékeny színtere a tudományos hallgatói munkának és a tanulmányi versenyekre való felkészülésnek is.

PhdA jogászi szakma évezredes, máig élő hagyományai mellett egyik legmarkánsabb tulajdonsága a tudás állandó megújításának elvárása, ahogyan a társadalom változásai szinte azonnal vagy már a változásokat megelőzően megjelennek a hatályos joganyagban. A mai globalizálódó világban az állandó megújulás kényszere különösen aktuális, ezért az egyetemi oktatásnak legfőbb feladata nemcsak a hallgatók felvértezése a legújabb és legszélesebb körű tudományos és a gyakorlatban is hasznosítható ismeretanyaggal, hanem a gyakorló jogászok tudásának gyarapítása is. A Tanszék és az általunk gondozott jogterületek a doktori képzés keretei között kapcsolódnak be a Kar elismerten igen széleskörű és magas színvonalú posztgraduális képzési kínálatába.