Szegedi Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar Ahol tudás és szándék találkozik

Karunkról  --  Szervezeti felépítés  --  Tanszékek / Intézetek  --  Nemzetközi Magánjogi Tanszék  --  Évfolyam- és szakdolgozati témák

Évfolyam- és szakdolgozati témák ajánlott jegyzéke

Globusz

1. A nemzetközi magánjog tudományának újabb fejleményei, különös tekintettel az amerikai realista iskolára.
2. A közrend fogalmának alakulása a magyar és az európai jogban.
3. A jogi személy személyes jogával kapcsolatos fejlemények általában és az európai jogban.
4. A szerződésekre irányadó jog szabályozása a Római Egyezményben és az 1979. évi 13. tvr-ben.
5. A nemzetközi választottbíráskodás szerepe a nemzetközi kereskedelem jogának alakításában. 6. A külföldi rendes- és választottbírósági ítéletek végrehajtása.
7. Vitarendezés a Kereskedelmi Világszervezetben.
8. A kétoldalú beruházásvédelmi egyezmények elvei és ezek érvényesülése a beruházási
jogvitákban.
9. Az áruk nemzetközi adásvételére vonatkozó Bécsi Vételi Egyezménynek a szerződésszegésre vonatkozó szabályai és ezek érvényesülése a joggyakorlatban.
10. Értékpapírok a nemzetközi kereskedelemben.