Szegedi Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar Ahol tudás és szándék találkozik

Karunkról  --  Szervezeti felépítés  --  Tanszékek / Intézetek  --  Nemzetközi Magánjogi Tanszék  --  Nemzetközi, hazai és kari hallgatói versenyek
Nemzetközi, hazai és kari hallgatói versenyek
XXXII.OTDK

A március 31. és április 2. között megrendezésre kerülő XXXII. OTDK-n két hallgatónk vett részt. A Nemzetközi Magánjogi tagozatban opponensként Balázs Réka, pályamunkával Szabó Ákos.

Balázs Réka első helyezést ért el.


Mindkettőjüknek gratulálunk!

Nemzetközi jogesetmegoldó versenyek:

ELSA_-_WTO_MCC

Az ELSA WTO Moot Court Competition az Európai Joghallgatók Egyesülete (The European Law Students' Association - ELSA) szervezésében évente megrendezésre kerülő perbeszédverseny, amely a Kereskedelmi Világszervezet (WTO) Vitarendezési Mechanizmusának tárgyalását szimulálja egy kitalált ügyben, és amely nyitott a világ minden tájáról érkező csapatok részére. A Tanszék - immár Nemzetközi Magán- és Gazdasági Jogi Tudományos Diákkör (NMGJ TDK) keretein belül - évek óta készít fel hallgatói csapatot erre az angol nyelvű nemzetközi perbeszédversenyre, amelynek regionális európai fordulóján több alkalommal is karunk csapata képviselte a magyar színeket.

ELMC"moot, meet and compete"


A European Law Moot Court Competition (ELMC) 1988-as megalapítása óta az egyik legnagyobb és leginkább elismert nemzetközi hallgatói jogesetmegoldó versennyé vált, amelyre folyamatos és intenzív európai fejlődése mellett ma már az USA egyetemeiről is érkeznek hallgatói csapatok. Az évente változó helyszínen megrendezésre kerülő, angol és francia nyelvű európai jogi hallgatói verseny rangját mutatja, hogy nagy nemzetközi ügyvédi irodák mellett az Európai Tanács, az Európai Bizottság és az Európai Bíróság hivatalos támogatását is élvezi.

Willem C. Vis Nemzetközi PerbeszédversenyA Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot (magyarul: Willem C. Vis Nemzetközi Kereskedelmi Választottbírósági Perbeszédverseny) célja, hogy előmozdítsa és ösztönözze a nemzetközi kereskedelmi jog és a nemzetközi üzleti viták választottbírósági megoldási lehetőségeinek tanulását a joghallgatók e jogterületeken megszerzett ismereteinek konkrét gyakorlati problémákra való alkalmazása révén, elősegítve ezáltal a jövő vezető jogászainak képzését az alternatív vitarendezés módszereivel.

Országos hallgatói versenyek:

OTDK

A hatvan éves múltra visszatekintő tudományos diákköri mozgalom a felsőoktatás terén zajló tehetséggondozás legfontosabb és leghatékonyabb formájaként bontakozott ki Hazánkban. Az önképzés, az elitképzés és a tudósképzés színtere, ahol a kiemelkedő tudósok, mesterek körül kialakuló, serkentő és demokratikus légkör iránt fogékony, tehetséges hallgatóknak az első tudományos sikerek élményét adja.

(a XXXI. OTDK részvételi felhívásának bevezetője)

Kari hallgatói megmérettetések:

Nemzetkozi_maganjogi_jogesetmegoldo_versenyA Nemzetközi Magánjogi Tanszék jogesetmegoldó versenyt indított útjára hagyományteremtő célzattal, amelyet az őszi félévekben a Nemzetközi magánjog, a tavaszi félévekben a Nemzetközi kereskedelmi jog tárgykörében hirdetünk meg. A jogesetet a kötelező tananyag (előadások, kötelező irodalom) felhasználásával, alkalmazásával lehet megoldani, a vonatkozó jogszabályokat feltüntetjük a feladott jogeset végén. Díjazásképpen a három legjobb megoldás beküldője oklevelet és a félév végi vizsgán pluszpontokat kap, de megoldásokat nem csak a tárgyat hallgatóktól várunk, a versenyen bárki részt vehet.

Hallgatoi_versenyek

A Nemzetközi Magánjogi Tanszék az ELSA-val (Európai Joghallgatók Egyesülete) együttműködve tanulmányi versenyt indított útjára a „Bevezetés a nemzetközi gazdasági kapcsolatok jogába” kurzust látogató nemzetközi tanulmányok szakos hallgatók, illetve a közülük szerveződő háromfős csapatok részére az őszi félévekben. A verseny feladatai nem csak a tananyagra, hanem - egyebek mellett - a hallgatók kapcsolódó területekről megszerzett más tárgyi ismereteire, szakmai műveltségére és gyakorlati képességeire is próbálnak támaszkodni tágabb összefüggéseiben és játékos formában ezen ismeretek komplex alkalmazására késztetve a hallgatói csapatokat. Díjazásként az első három helyezett csapat tagjai vizsgakedvezményeket kapnak.