Szegedi Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar Ahol tudás és szándék találkozik

Karunkról  --  Szervezeti felépítés  --  Tanszékek / Intézetek  --  Nemzetközi Magánjogi Tanszék  --  Nemzetközi Magán- és Gazdasági Jogi TDK (NMGJ TDK)
Nemzetközi Magán- és Gazdasági Jogi TDK (NMGJ TDK)
Az SZTE NMGJ TDK elérhetőségei
NMGJ_TDKNemzetközi Magán- és Gazdasági Jogi TDK
Szegedi Tudományegyetem
Állam- és Jogtudományi KarE-mail:

Nemzetközi Magánjogi Tanszék: nmjt@juris.u-szeged.hu

Dr. Nagy Csongor István: nagycs@juris.u-szeged.hu

Dr. Tóth Benedek: tothb@juris.u-szeged.hu


Cím: 6722 Szeged, Rákóczi tér 1., 316-os szoba

Tel/Fax: +36 (62) 343-179


Facebook: Nemzetközi Magán- és Gazdasági Jogi TDK

  In English In English

A Nemzetközi Magán- és Gazdasági Jogi Tudományos Diákkörről

puzzleglobe

A Nemzetközi Magán- és Gazdasági Jogi Tudományos Diákkör (NMGJ TDK) azzal a céllal jött létre, hogy a nemzetközi magánjog és a nemzetközi gazdasági kapcsolatok joga iránt érdeklődő hallgatók számára a kötelező egyetemi oktatáson túl is teret és lehetőséget biztosítson tudásuk elméleti és gyakorlati ismeretekkel való bővítésére. Az NMGJ TDK az egyetemi oktatáson kívüli kötetlen formában, de a Tanszék oktatóinak irányításával és az egyetem keretein belül, elsősorban öntevékeny formában szerveződő hallgatói közösség, amely szívesen fogad minden érdeklődőt, de ugyanakkor termékeny színtere a tudományos hallgatói munkának és a tanulmányi versenyekre való felkészülésnek is.

competitorA kötelező egyetemi oktatás keretein belül biztos, aktuális és jól használható tudás átadása mellett fontosnak tartjuk, hogy a Tanszék ezen túl is lehetőséget biztosítson, illetve ösztönözze is a nemzetközi magánjog, nemzetközi gazdasági jog iránt érdeklődő hallgatókat, hogy az előadásokon megszerzett tudásukat további elméleti és gyakorlati ismeretekkel bővítsék. E cél érdekében indítottuk útjára a Nemzetközi Magán- és Gazdasági Jogi Tudományos Diákkört (NMGJ TDK), továbbá - elsősorban a TDK keretein belül - a Tanszék a legrangosabb nemzetközi és hazai tanulmányi versenyekre készít fel hallgatókat, hallgatói csapatokat. Mindemellett a kari egyetemi oktatáshoz kapcsolódóan belső hallgatói versenyeket a Tanszék maga is szervez.

Az NMGJ TDK hírei, aktualitások:

Csaszar_Matyas_-_Az_Europai_Unio_intezmenyi_jogi_aktusaiMegjelent Császár Mátyás ”Az Európai Unió intézményi jogi aktusai” című könyve, amely az Európai Unió jogforrási rendszerét hiánypótló jelleggel, a teljesség igényével vizsgálja, elemzi és rendszerezi.

Nagy_Csongor

"EU and US Competition Law: Divided in Unity? - The Rule on Restrictive Agreements and Vertical Intra-brand Restraints" címmel

Zaszlok

Dr. Lehóczki Balázs, az Európai Unió Bírósága Sajtó- és Tájékoztatási Osztály munkatársa „Az Európai Unió Bíróságának sajtó- és médiakapcsolatai” címmel tart előadást 2013. október 10-én (csütörtök) 16 órától a Kari Társalgóban (Tisza Lajos krt. 54. III. em.).

Kep_honlapra

2013 március 21-25. között Kolozsváron került megrendezésre az ,,EMC2 - ELSA Moot Court Competition on WTO Law” 2012-2013 perbeszédverseny, melyen az SZTE ÁJTK hallgatói sikeresen helyt álltak a nemzetközi mezőnyben.

Prof._Dr._Martonyi_JanosA közelmúltban a Jogi Fórum számára Sereg András készített interjút Prof. Dr. Martonyi Jánossal, Karunk kiváló egyetemi tanárával, a Nemzetközi Magánjogi Tanszék alapító professzorával.  

 Erasmus-EspaaUniversidad Complutense de Madrid egyetem, Spanyolország, Madrid


Nagy_Csongor_Istvan_-_Nemzetkozi_maganjogA tankönyv első kiadása alig egy éve jelent meg átlátható, egységes rendszerbe foglalva a nemzetközi kollíziós magánjog és a kapcsolódó jogterületek hatályos, uniós és magyar joganyagát, ezzel megbízható támpontot nyújtva az eligazodáshoz a joghallgatóknak és más olvasóknak egyaránt. A nemzetközi magánjog területén azonban azóta is jelentős változások zajlottak le. Több területen léptek hatályba az Európai Unió rendeleti normái tovább szorítva vissza a nemzeti szabályozásokat. Ez tette szükségessé az első kiadás felülvizsgálatát és bővítését, amelynek eredményeként a tankönyv második kiadása lefedi a teljes hatályos joganyagot.

SZTE NMGJ TDK
SZTE NMGJ TDK

A Nemzetközi Magán- és Gazdasági Jogi Tudományos Diákkör (NMGJ TDK) 2012. szeptember 26-án (szerdán) 17.00 órától tartja első ülését az új őszi félévben. Helyszíne a Nemzetközi Magánjogi Tanszék melletti könyvtárszoba (Rákóczi tér 315-ös terem). A TDK minden régi és leendő tagját szeretettel várja.

Nemzetkozi_maganjogi_jogesetmegoldo_versenyA Nemzetközi Magánjogi Tanszék a HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft. támogatásával jogesetmegoldó versenyt hirdetett a II. félévre. A megadott jogeset megoldásait 2012. május 13. 24 óráig beérkezőleg vártuk, amely időpontig számos alapos megoldás érkezett.

Nemzetközi kereskedelmi jogi jogesetmegoldó versenyA Nemzetközi Magánjogi Tanszék a HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft. támogatásával jogesetmegoldó versenyt hirdet a II. félévre. A legjobb megoldásokat beküldők a félév végén jelentős vizsgakedvezményeket illetve a HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft. által felajánlott könyvjutalmat kapnak.

OTDK_2A korábban megjelent általános részvételi felhívást követően az Országos Tudományos Diákköri Tanács (OTDT) honlapján megjelent a XXXI. Országos Tudományos Diákköri Konferencia (OTDK) Állam- és Jogtudományi Szekciójának kiírása is, amelyet 2013. március 25-27 között Karunk rendez meg Szegeden.

TIK

A HVG-ORAC a Gazdasági Versenyhivatal és annak Versenykultúra Központja támogatásával ingyenes konferenciát szervez 2012. április 5-én az SZTE Kongresszusi Központban (TIK).

WTO_MCC_2012_-_A_szegedi_csapat

Az „EMC² ELSA Moot Court Competition on WTO Law” 2011-2012 perbeszédverseny szóbeli európai fordulójára 2012. március 5-9. között került sor Maastrichtban, Hollandiában, ahol az ÁJTK hallgatói sikerrel álltak helyt.

VMTDK

Tizedik alkalommal került megrendezésre a Vajdasági Magyar Tudományos Diákköri Konferencia (VMTDK) 2011. november 24-27. között Újvidéken, amelyen immár több éves hagyomány folytatásaként az SZTE Állam- és Jogtudományi Karának tanszékei és TDK-i is képviseltették magukat.

OTDK

Az Országos Tudományos Diákköri Tanács (OTDT) honlapján megjelent a XXXI. Országos Tudományos Diákköri Konferencia (OTDK) általános részvételi felhívása, benne az Állam- és Jogtudományi Szekcióé is, amelyet 2013 áprilisában Karunk rendez meg Szegeden.

Kina-Tajvan

2011. november 22-én Dr. Jordán Gyula, az ELTE nyugalmazott egyetemi docense tartott előadást a Kari Társalgóban „Tajvan története és a kínai-tajvani viszony” címmel, amely az Összehasonlító Jogi, az Alkotmányjogi, a Nemzetközi Jogi, a Nemzetközi Kapcsolatok valamint a Nemzetközi Magán – és Gazdasági Jogi TDK-k közös szervezésében valósult meg.

Hallgatoi_versenyekA versenyt a Nemzetközi Magánjogi Tanszék és az ELSA (Európai Joghallgatók Egyesülete) szervezte közösen. Azok a nemzetközi tanulmányok szakos hallgatók vehettek részt, akik a „Bevezetés a nemzetközi gazdasági kapcsolatok jogába” című kurzust látogatták ebben a félévben. A versenyre háromfős csapatokban lehetett jelentkezni. A versenyen a hallgatók a tanórákon elhangzottakra, a kurzushoz kapcsolódó könyvre illetve egyéb ismereteikre támaszkodva oldhattak meg különböző nehézségű feladatokat.

Nemzetkozi_maganjogi_jogesetmegoldo_versenyA Nemzetközi Magánjogi Tanszék a HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft. támogatásával jogesetmegoldó versenyt hirdetett az I. félévre. A megadott jogeset megoldásait 2011. november 15. 24 óráig beérkezőleg vártuk, amely időpontig számos alapos megoldás érkezett.

Kina-TajvanTajvan története és a kínai-tajvani viszony címmel Jordán Gyula, az ELTE nyugalmazott egyetemi docense tart előadást 2011. november 22-én, kedden, 16.00 órától a Kari Társalgóban (Tisza L. krt. 54. III. emelet).

NMGJ_TDKA Nemzetközi Magán- és Gazdasági Jogi TDK következő ülését 2011. november 9-én, szerdán, 18 órától tartja a Tanszék melletti könyvtárban (Rákóczi tér III. em. 315.), amelyen Dr. Gombos Katalin Ph.D., Nemzetközi Jogi és Európa-jogi Tanszék egyetemi docense illetve a Szegedi Ítélőtábla bírája tart előadást „Nemzetközi magánjogi ügyek a gyakorló bíró szemével?” témában. Az előadást vita és beszélgetés követi. Minden érdeklődőt szeretettel várunk.

NMGJ TDKA Nemzetközi Magán- és Gazdasági Jogi TDK következő ülését „A finn piac különlegességei: a postai szolgáltatás piacnyitása és az internet, mint egyetemes szolgáltatás” témában 2011. október 19-én, szerdán, 16 órától tartja a Tanszék melletti könyvtárban (Rákóczi tér III. em. 315.). A témában előadást tart Kovács Anna Kaarina V. éves joghallgató, tanszéki demonstrátor. Az előadást vita és beszélgetés követi. Minden érdeklődőt szeretettel várunk.

NMGJ TDKA Nemzetközi Magán- és Gazdasági Jogi TDK 2011. október 5-én, szerdán, 16 órakor tartja alakuló ülését a Tanszék melletti könyvtárban (Rákóczi tér 1., III. em. 318.). Minden érdeklődőt szeretettel várunk.

Konyv 2010. november 10-én (szerda) 17.30 órától Dr. Gombos Katalin a Szegedi Ítélőtábla bírája tart előadást a Nemzetközi Magán- és Gazdasági Jogi TDK következő ülésén a Kari Társalgóban (Tisza Lajos krt. 54., III. emelet).

Forras_hirek.myrss.hu2010. október 13-án 17.30 órától Dr. Víg Zoltán egyetemi docens, a vajdasági Singidunum Egyetem dékánhelyettese lesz a Nemzetközi Magán- és Gazdasági Jogi TDK előadója a Tanszék melletti társalgóban (Rákóczi tér 1., III. emelet 315. szoba).