Szegedi Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar Ahol tudás és szándék találkozik

Karunkról  --  Szervezeti felépítés  --  Tanszékek / Intézetek  --  Nemzetközi Magánjogi Tanszék  --  A Tanszék oktatóinak monográfiái, könyvei, jegyzetei

Nagy Csongor István: Az Európai Unió nemzetközi magánjoga, 2006. (monográfia)

Nagy_Csongor_Istvan_-_Az_Europai_Unio_nemzetkozi_maganjoga

A közösségi jog szabályozza ma már az EU-n belüli, határon átnyúló polgári jogi jogvitákban a joghatóság, a bírósági határozatok elismerése, illetve végrehajtása, a bíróságok közötti együttműködés stb. kérdéseit. Ezzel a magyar nemzetközi magánjog szabályainak jelentősége - ezekben a kérdésekben - másodlagos lett, a nemzeti szabályok csak Magyarország nem-EU relációjában érvényesülnek. Ha a jogvita átnyúlik a határokon és EU-s vonatkozása van, akkor már a formálódó európai nemzetközi magánjog szabályait kell alkalmazni. A kézikönyv a vonatkozó közösségi jogi szabályozás értelmező ismertetésére vállalkozik. Erre nemcsak a vonatkozó jogszabályok gyakran pontatlan magyar fordítása miatt van kiemelt szükség, hanem azért is, mert egyes részterületeken az Európai Bíróság már több évtizedes gyakorlattal rendelkezik.

Nagy Csongor István, a Nemzetközi Magánjogi Tanszék egyetemi docensének monográfiája feldolgozza az Európai Bíróság vonatkozó joggyakorlatát, a jogszabályok magyarázó jelentéseit, Zöld Könyveit, valamint a tárgykör szakirodalmát. A mű egyik erénye, hogy azt a szerző a vonatkozó angol, a francia és a német szakirodalom alapos feldolgozásával készítette el. A nemzetközi jelleg mellett a mű másik nagy erénye, hogy azt a magyar jog, a magyar jogalkalmazás releváns szempontjainak szem előtt tartásával írta a szerző. Így kiemelt figyelmet szentel annak, hogy az egyes magyar jogintézmények, megoldások hogyan minősülnek, értelmezhetőek a vonatkozó közösségi jogi rezsimben. Szükség van erre, hiszen a csatlakozás óta még nem telt el elég idő ahhoz, hogy a közösségi és a magyar jog szimbiózisának problémáira és kérdéseire az Európai Bíróság választ adjon.

 

A kötet, módszerét tekintve, szándékoltan probléma felvető és megoldó. Azokban a kérdésekben, amelyekben nincs kiforrott közösségi joggyakorlat, a szerző arra törekedett, hogy meghatározza a nagy intenzitással felmerülő jogalkalmazási kérdéseket és azokra, a szakirodalom alapján, megoldási alternatívákat vázoljon fel, illetve ismertesse az azokkal kapcsolatos tudományos álláspontját.

 

Lektorálta: Prof. Dr. Kecskés László.


A monográfia a HVG-ORAC Kiadó gondozásában jelent meg (Budapest, 2006.)


Forrás: a kiadó weboldala .