Szegedi Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar Ahol tudás és szándék találkozik

Karunkról  --  Szervezeti felépítés  --  Tanszékek / Intézetek  --  Nemzetközi Magánjogi Tanszék  --  A Tanszék oktatóinak monográfiái, könyvei, jegyzetei

Nagy Csongor István (társzerzőként) - Versenyjogi jogsértések esetén érvényesíthető magánjogi igények, 2009.

Nagy_Csongor_Istvan_-_Versenyjogi_jogsertesek_eseten_ervenyesitheto_maganjogi_igenyek

A versenyjogban a közjogi, azaz a versenyhatósági jogalkalmazás mellett egyre nagyobb jelentősége van az ún. magánjogi jogérvényesítésnek is. Ez alatt olyan, a polgári bíróságok előtt benyújtott keresetek értendők, melyekben a keresetet benyújtó vállalkozások vagy magánszemélyek egy versenyjogi jogsértés kapcsán kívánnak polgári jogi jogkövetkezményeket érvényesíttetni. A polgári jogi jogkövetkezmények közül legjelentősebb természetesen a kártérítés.

A téma aktualitását és fontosságát mutatja, hogy az Európai Bizottság ún. Zöld Könyvet (European Commission Green Paper - Damages actions for breach of the EC antitrust rules) fogadott el e tárgykörben, széleskörű szakmai vitát nyitva ezzel. Az egyes uniós tagállamokban szintén élénk diskurzus folyik a témáról – ezt bizonyítja a számos nemzetközi konferencia, idegen nyelven írt tudományos cikk és elemzés. Ehhez kívánnak a szerzők is társulni, a hazai piacon igazi nóvumnak számító, átfogó és a gyakorlati problémákra választ kereső könyvükkel.

 

A könyv egyik társszerzője Nagy Csongor István, a Nemzetközi Magánjogi Tanszék egyetemi docense.

 

További szerzők: Fejes Gábor dr., Szabó Péter dr., Bassola Bálint dr., Belényesi Pál dr., Csépai Balázs dr., Dedics Zsigmond dr., Hegymegi-Barakonyi Zoltán dr., Horányi Márton dr., Dr. Ruszthiné dr. Juhász Dorina.

 

Szerkesztő: Dr. Boytha Györgyné.

 

A könyv a HVG-ORAC Kiadó gondozásában jelent meg (Budapest, 2009.).

 

Forrás: a kiadó weboldala .