Szegedi Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar Ahol tudás és szándék találkozik

Karunkról  --  Szervezeti felépítés  --  Tanszékek / Intézetek  --  Nemzetközi Magánjogi Tanszék  --  A Tanszék oktatóinak monográfiái, könyvei, jegyzetei

Nagy Csongor István: Nemzetközi magánjog, 2. kiadás, 2012. (egyetemi jegyzet)


Nagy_Csongor_Istvan_-_Nemzetkozi_maganjogA nemzetközi kollíziós magánjog és az ahhoz szorosan kapcsolódó, az európai polgári eljárásjog körébe tartozó jogterületek - joghatóság, határozatok kölcsönös elismerése és végrehajtása, stb. - régóta az Európai Unió (magánjogi) jogalkotásának homlokterében állnak a tagállami szabályozásokkal párhuzamos, azokat kiegészítő, és a jövőben minden bizonnyal majd fokozatosan felváltó rezsimet hozva létre. Mindemellett természetesen hatályban vannak és alkalmazandóak a tagállami nemzetközi magánjogi kódexek és a vonatkozó nemzetközi egyezmények. A szabályozások e párhuzamossága és gyors változásai a jogalkalmazókat számos kihívás elé állítja.

A nemzetközi kollíziós magánjog és az ahhoz szorosan kapcsolódó, az európai polgári eljárásjog körébe tartozó jogterületek - joghatóság, határozatok kölcsönös elismerése és végrehajtása, stb. - régóta az Európai Unió (magánjogi) jogalkotásának homlokterében állnak a tagállami szabályozásokkal párhuzamos, azokat kiegészítő, és a jövőben minden bizonnyal majd fokozatosan felváltó rezsimet hozva létre. Mindemellett természetesen hatályban vannak és alkalmazandóak a tagállami nemzetközi magánjogi kódexek és a vonatkozó nemzetközi egyezmények. A szabályozások e párhuzamossága és gyors változásai a jogalkalmazókat számos kihívás elé állítja.

 

Nagy Csongor István egyetemi docens, Karunk Nemzetközi Magánjogi Tanszékének tanszékvezetője, először 2011-ben, majd - a jogterület azóta bekövetkezett változásait is feldolgozva - 2012 őszén 2. kiadásban megjelent tankönyvében - elsősorban az egyetemi oktatás igényeihez igazítva - átlátható rendszerbe foglalta a nemzetközi kollíziós magánjog és a kapcsolódó jogterületek hatályos joganyagát megbízható támpontot nyújtva az eligazodáshoz a joghallgatóknak és más olvasóknak egyaránt.

 

A tankönyv lektorálását Prof. Dr. Vékás Lajos végezte.

 

A tankönyv megvásárolható a Pólay Alapítványnál (6720 Szeged, Tisza Lajos krt. 54., a kari számítógépteremnél), illetőleg kapható az egyetemi tankönyvboltban és a kiadó webáruházában. A tankönyv árából a Pólay Alapítványnál 15 % kedvezményt kapnak azok a nappali tagozatos hallgatók, akik a Nemzetközi Magánjog. Nemzetközi gazdasági kapcsolatok joga tárgyat ebben a félévben felvették.