Szegedi Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar Ahol tudás és szándék találkozik

Karunkról  --  Szervezeti felépítés  --  Tanszékek / Intézetek  --  Nemzetközi Magánjogi Tanszék  --  A Tanszék oktatóinak monográfiái, könyvei, jegyzetei

Nagy Csongor Isván: Kartelljogi kézikönyv, 2008. (monográfia)

Nagy_Csongor_Istvan_-_Kartelljogi_kezikonyv

Immár több éve alkalmazandóak és még régebben relevánsak hazánkban a közösségi versenyjog szabályai, anélkül azonban, hogy a tárgykör megfelelő szintű szakirodalmi feldolgozására sor került volna. A közösségi versenyjog ugyanis nemcsak közvetlen alkalmazásával hat, hanem át-, meg átszövi a magyar versenyjog rendszerét és gyakorlatát is, és így közvetve még a kizárólag honi kötődésű ügyekben is relevanciával bír.

 

Nagy Csongor István, a Nemzetközi Magánjogi Tanszék egyetemi docensének „Közösségi és magyar kartelljog kézikönyve” c. monográfiája a versenykorlátozások jogának legjelentősebb területét, a versenykorlátozó megállapodások szabályanyagát dolgozza fel. A könyv megírása során fontos szempont annak gyakorlatorientáltsága mellett, hogy úgy nyújtson segítséget a jogalkalmazás részleteiben elmélyülőknek, hogy közben a témában nem jártas jogászok számára is világos eligazodást nyújt.


Lektorok: Dr. Miskolczi-Bodnár Péter és Dr. Fejes Gábor.


Megjelent a HVG-ORAC Kiadó gondozásában (Budapest, 2008.). A könyv megjelenését a Gazdasági Versenyhivatal Versenykultúra Központja támogatta.


Forrás: a kiadó weboldala .