Szegedi Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar Ahol tudás és szándék találkozik

Karunkról  --  Szervezeti felépítés  --  Tanszékek / Intézetek  --  Nemzetközi Magánjogi Tanszék  --  A Tanszék oktatóinak monográfiái, könyvei, jegyzetei

Prof. Dr. Martonyi János (társszerzőként): Jogalkotás, jogalkalmazás Hazánk EU-csatlakozásának küszöbén, 2003.

Prof._Dr._Martonyi_Janos_-_Jogalkotas_jogalkalmazas_Hazank_EU-csatlakozasa_kuszoben

A kiadó európai joggal foglalkozó kiadványsorozatának legújabb tagjaként egy tanulmánykötetet nyújt át az Olvasónak. A kiadvány egyes fejezetei az MTA Jogtudományi Intézete, az Európai Jogakadémia és az Európa 2002 Alapítvány által szervezett, a Magyar Tudományos Akadémián Magyar jogalkotás, jogalkalmazás hazánk EU-csatlakozása küszöbén címmel, 2002. május 6-án megrendezett tudományos konferencián elhangzott előadásokon alapulnak, azok helyenként alaposan átdolgozott, kibővített változatai.

A neves előadók olyan kérdésekkel foglalkoztak, mint a csatlakozás közjogi, alkotmányjogi feltételei, a jogközelítés hatásai, az európai tendenciák a közigazgatásban, valamint a jogalkalmazók - bírák, ügyészek, ügyvédek - felkészülése a várható változásokra. A kötet kiemelten foglalkozik az integrációs célú alkotmánymódosítás a konferencián hangsúlyt kapott problematikájával. A gyakorló jogásznak is érdemes visszatekintenie a témában még a nagy vihart kavart alkotmánymódosítási folyamat előtt elhangzott véleményekre, gondolatokra, csakúgy, mint más szakembereknek és hozzá-nemértőknek a csatlakozás előtti pillanatokban kitekinteni a változó Európára a kötet utószavának segítségével, melyben a szerkesztő értékeli a kötet függelékében is olvasható módosítás szövegét és indoklását a 2003 januárjában a College of Europe és a European University Institute in Florence szervezésében megrendezett varsói Constitutional preparation for Eastward enlargement of the European Union című konferencián elhangzottak alapján.


A kötet társszerzője Prof. Dr. Martonyi János, a Nemzetközi Magánjogi Tanszék egyetemi tanára. További szerzők: Dr. Czuczai Jenő, Dr. Lomnici Zoltán, Dr. Sárközy Tamás, Dr. Szecskay András, Dr. Vastagh Pál, Dr. Verebélyi Imre és Dr. Vörös Imre.

 

Szerkesztő: Dr. Czuczai Jenő.

 

A kötet a KJK-Kerszöv Kiadó gondozásában jelent meg (Budapest, 2003.).