Szegedi Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar Ahol tudás és szándék találkozik

Karunkról  --  Szervezeti felépítés  --  Tanszékek / Intézetek  --  Nemzetközi Magánjogi Tanszék  --  A Tanszék oktatóinak monográfiái, könyvei, jegyzetei

Prof. Dr. Martonyi János (társszerzőként): Az Európai Közösség kereskedelmi joga, 2003. (egyetemi jegyzet)

Martonyi_Janos_-_Az_Europai_Kozosseg_kereskedelmi_joga

A könyv a kereskedelmi vagy gazdasági jogi joganyag átfogó tárgyalásának kereteként az Európa-jog forrásait, a Közösség intézmény- és külkapcsolatrendszerét, a magyar csatlakozás esélyeit és feltételeit mutatja be, mégpedig a jog, a szakirodalom, a felelős állásfoglalások, a gazdasági és politikai élet reálfolyamatainak legfrissebb jellemzőit figyelembe véve. A mű az első magyar nyelvű rendszeres feldolgozása és bemutatása az Európai Közösség kereskedelmi jogának, s egyben a jogi felsőoktatás tananyaga is.

A könyv társszerzője Prof. Dr. Martonyi János, a Nemzetközi Magánjogi Tanszék egyetemi tanára. További szerzők: Dr. Berke Barna, Dr. Boytha György, Dr. Dienes-Oehm Egon, Dr. Király Miklós és Dr. Mádl Ferenc.

 

Szerkesztő: Dr. Király Miklós.

 

A könyv a CompLex Kiadó gondozásában jelent meg (Budapest, 2003.).

 

Forrás: a kiadó weboldala .