Szegedi Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar Ahol tudás és szándék találkozik

Karunkról  --  Szervezeti felépítés  --  Tanszékek / Intézetek  --  Nemzetközi Magánjogi Tanszék  --  Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot

Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot

Willem C. Vis Nemzetközi PerbeszédversenyA Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot (magyarul: Willem C. Vis Nemzetközi Kereskedelmi Választottbírósági Perbeszédverseny) célja, hogy előmozdítsa és ösztönözze a nemzetközi kereskedelmi jog és a nemzetközi üzleti viták választottbírósági megoldási lehetőségeinek tanulását a joghallgatók e jogterületeken megszerzett ismereteinek konkrét gyakorlati problémákra való alkalmazása révén, elősegítve ezáltal a jövő vezető jogászainak képzését az alternatív vitarendezés módszereivel.

A perbeszédverseny felépítése: Az üzleti szféra kiemelt preferenciája a nemzetközi kereskedelmi viták választottbírósági úton való rendezése, amely elvezetett oda, hogy a vitarendezés e módszere kiválasztásra került a joghallgatók képzéséhez számukra két kulcsfontosságú módszertani területen: feljegyzések írása a felperes és az alperes részére illetve a feljegyzések alapján a szóbeli érvelés technikája a tárgyalásokon. Mind az írásbeli, mind a tárgyalási feladatok megoldása a szerződés meghatározó kérdéseinek elemzését igénylik, amelyek az Egyesült Nemzeteknek az áruk nemzetközi adásvételi szerződéseiről szóló Egyezményével (Bécsi Konvenció) és más egységesített nemzetközi kereskedelmi jogi szabályokkal kapcsolatosak, és amelyeket speciális választottbírósági szabályzat alapján folyó választottbírósági eljárás kontextusában kell alkalmazni.

 

A lehetőségekhez képest az írásbeli és tárgyalási feladatok minden fordulójában a csapatok úgy kerülnek párosításra, hogy a kontinentális jogi rendszerekből érkező csapatok angolszász jogrendszerekből érkező csapatokkal mérkőzzenek meg, hogy minden résztvevő megfigyelhesse és tanulhasson a másik jogi kultúrából érkező versenyzők megközelítéséből. Ehhez hasonlóan a választottbírák testületébe is mind kontinentális, mind angolszász jogi háttérrel rendelkező szakértők kerülnek meghívásra.

 

A szervezők: A Perbeszédversenyt az Association for the Organization and Promotion of the Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot (magyarul: Egyesület a Willem C. Vis Nemzetközi Kereskedelmi Választottbírósági Perbeszédverseny Szervezéséért és Népszerűsítéséért) szervezi. Az Egyesületnek intézményi tagja a Pace University School of Law (New York), a Queen Mary (London Egyetem), a Stockholm Egyetem, a Bécsi Egyetem, az Osztrák Választottbírósági Egyesület, az Osztrák Szövetségi Gazdasági Kamara, a Perbeszédverseny Alumni Egyesülete valamint az Egyesült Nemzetek Nemzetközi Kereskedelmi Jogi Bizottsága (az UNCITRAL titkára az Egyesület állandó tagja).

 

A Willem C. Vis (Kelet) Nemzetközi Kereskedelmi Választottbírósági Perbeszédverseny: A Vis (Kelet) Perbeszédverseny a Willem C. Vis Nemzetközi Kereskedelmi Választottbírósági Perbeszédverseny testvérversenye, amelynek Hong Kong ad otthont. A Vis (Kelet) felépítése és lebonyolítása lényegében ugyanazon szabályok szerint zajlik, mint a bécsi perbeszédverseny, azonban mindkettő önálló verseny külön regisztrációval és regisztrációs díjjal valamint természetesen külön bajnokokkal. A Vis (Kelet) nem a bécsi verseny regionális fordulója, egy csapat regisztrálhat a bécsi, a Hong Kong-i vagy mindkét perbeszédversenyre. Bár ugyanazon hallgatók tagjai lehetnek a bécsi és a Hong Kong-i csapatnak is, azonban ugyanazon hallgató ugyanabban az évben nem tud érvelni mindkét versenyen. További információ a Vis (Kelet) Perbeszédversenyről a következő honlapon: www.cisgmoot.org .

 

(A PACE University School of Law honlapja alapján.)További információ a PACE University School of Law honlapján és a Wikipedián.