Szegedi Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar Ahol tudás és szándék találkozik

Karunkról  --  Szervezeti felépítés  --  Tanszékek / Intézetek  --  Nemzetközi Magánjogi Tanszék  --  ELSA WTO Moot Court Competition (WTO MCC)

ELSA WTO Moot Court Competition

ELSA WTO MCC

Az ELSA WTO Moot Court Competition az Európai Joghallgatók Egyesülete (The European Law Students' Association - ELSA) szervezésében évente megrendezésre kerülő perbeszédverseny, amely a Kereskedelmi Világszervezet (WTO) Vitarendezési Mechanizmusának tárgyalását szimulálja egy kitalált ügyben, és amely nyitott a világ minden tájáról érkező csapatok részére. A Tanszék - immár Nemzetközi Magán- és Gazdasági Jogi Tudományos Diákkör (NMGJ TDK) keretein belül - évek óta készít fel hallgatói csapatot erre az angol nyelvű nemzetközi perbeszédversenyre, amelynek regionális európai fordulóján több alkalommal is karunk csapata képviselte a magyar színeket.

A GATT Egyezmény (General Agreement on Tariffs and Trade - Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezmény) alapjain 1995-ben megalapított Kereskedelmi Világszervezettel (WTO) létrejött a nemzetközi kereskedelmet hatékonyan szabályozó nemzetközi egyezményes rendszer, amely jelenlegi struktúrája alapján - az ellentmondások ellenére - a nemzetközi kereskedelem fejlődését jelentősen előmozdítani és gazdagítani látszik az elkövetkező években.

 

A Verseny célja hármas, egyrészt, hogy ösztönözze a WTO és egyezményes rendszerének oktatását, kutatását és fejlesztését a felsőoktatási intézmények tevékenységében, másrészt, hogy hozzájáruljon a globalizációról folyó vitához a WTO és egyezményes rendszerének kontextusában, és végül, hogy támogatása az egyes államokat szakértői kapacitásuk fejlesztésében felkészítve a kereskedelmi jogászok és tárgyalási szakemberek következő generációját.

 

Mind a panaszos, mind a bepanaszolt fél képviseletét a jogesettel kapcsolatban a versengő csapatok látják el szóban előadva érveiket a Panel előtt, amely a WTO jogának szakértőiből áll. A Verseny lehetőséget biztosít a joghallgatók számára, hogy elméleti tudásukat a gyakorlatba próbálják meg átültetni, ezzel kiegészítve elméleti jogi képzésüket gyakorlati ismeretekkel.

 

 (A WTO MCC honlapja alapján.)

 

További információ a WTO MCC és az ELSA honlapján.