Szegedi Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar Ahol tudás és szándék találkozik

Oktatás  --  ERASMUS  --  Kiutazó hallgatóknak

Erasmus+ hallgatói mobilitás (részképzés) és szakmai gyakorlat 2015/2016-ban

Erasmus_logoA Nemzetközi Mobilitási Iroda kiírta az intézményi szintű Erasmus+ pályázatokat. A hallgatók mostantól megkezdhetik összegyűjteni a számukra fontos információkat és előkészíteni dokumentációjukat, hogy benyújthassák pályázatukat az SZTE ÁJTK valamely tanszékén. Az ÁJTK ezeket a feladatokat az alábbi információkkal igyekszik segíteni.

A pályázás menete - a tavalyi évhez hasonlóan - az alábbiak szerint alakul. A hallgatóknak továbbra is a Nemzetközi Mobilitási Iroda által hivatalosan közzétett listán szereplő, a szegedi kollégák által megkötött bilaterális szerződésen alapuló partnerség keretében utazhatnak külföldre a hallgatói mobilitás (részképzés) céljából. A partneregyetemek listája az alábbi linken pontosan megtekinthető.


Hallgatói mobilitás (részképzés) tárgyában a Nemzetközi Mobilitási Iroda által közzétett hivatalos kiírás innen, a pályázati űrlap innen tölthető le.


Szakmai gyakorlat tárgyában a Nemzetközi Mobilitási Iroda által közzétett hivatalos kiírás innen, a pályázati űrlap innen tölthető le.


A hallgatók a pályázatukat a fenti lista szerinti illetékes SZTE ÁJTK tanszékhez nyújtják be. A kari pályázati felhívás az alábbi linkről letölthető! Valamennyi feltétel, illetve csatolandó dokumentum megjelölésre került a kari felhívásban.


A pályázati határidő: 2015. február 13., 12:00. A fenti pályázati határidő elmulasztása jogvesztő!


A tanszékek 2015. február 18-áig meghozzák döntéseiket, melyről tájékoztatják a Kari Erasmus koordinátort (Dr. Mezei Péter), aki 2015. február 22-ével bezárólag - összesített táblázat keretében - tájékoztatja a Nemzetközi Mobilitási Irodát a kiválasztott hallgatókról, egyúttal közzéteszi az SZTE ÁJTK Erasmus honlapján a támogatott hallgatók nevét, az ösztöndíj időtartamát és az ösztöndíj helyszínét.


A pályázás sikeressége, illetve a korrekt információhoz jutás segítése céljából az SZTE ÁJTK Kari Erasmus koordinátora 2015. február 4-én, 16:00-as kezdéssel a Kari Társalgóban átlalános tájékoztatást tart az Erasmus+ valamennyi releváns vonatkozása kapcsán. (Az eseményre rövidesen a Facebookon keresztül is lehet regisztrálni.) A rendezvényen valamennyi érdeklődő megjelenésére számítunk!


További információkért forduljanak bizalommal a Kari Erasmus koordinátorhoz a mezei@juris.u-szeged.hu címen.