Szegedi Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar Ahol tudás és szándék találkozik

Karunkról  --  Szervezeti felépítés  --  Tanszékek / Intézetek  --  Római Jogi Tanszék -  --  Erasmus/Socrates  --  Pályázási feltételek
Pályázási feltételek

Pályázati feltételek

Az a hallgató pályázhat ERASMUS ösztöndíjra, aki

· magyar állampolgár, vagy valamely résztvevő ország, vagy 3. ország állampolgára (amennyiben állandó magyarországi tartózkodási engedéllyel rendelkezik),

· két lezárt félévvel rendelkezik a tanulmányok megkezdése előtt az adott tudományterületen,

· az SZTE beiratkozott hallgatója az adott tudományterületen, ahol tanulmányai végeztével (államilag) elismert diplomát, vagy más egyéb felsőfokú képzettséget szerezhet, doktori szintig bezárólag (a lehetséges tanulmányi szinteket IBA, MA, Ph.D, PG/ a kétoldalú szerződések tartalmazzák),

· diplomáját, doktori fokozatát sem az ösztöndíjat megelőzően, sem az alatt még nem szerzi meg,

· a tanszék/kar által elfogadott pályázattal rendelkezik,

· a külföldi tanulmányok folytatásához szükséges magas szintű nyelvtudással, megfelelő, színvonalas tanulmányi programtervezettel rendelkezik.

 

Általános részvételi feltételek

· „A külföldi tanulmányokról egy tartalmilag egyeztetett, írásos Tanulmány! Szerződés megkötése

· A tanulmányi időszak végén a külföldi fogadóintézménynek igazolást kell kiadnia az elvégzett tanulmányi programról és eredményekről

· A hallgatók a külföldön töltött időszak folyamán is jogosultak az anyaintézményűknél kapott tanulmányi ösztöndíjra vagy egyéb hitel folyósítására"

 

Egyetemi Erasmus honlap: http://www2.u-szeged.hu/erasmus/

 

A Római Jogi Tanszék által meghirdetett helyekre a pályázótól az
alábbi adatokat kérjük:
1. Pályázat levél formájában (melyik egyetemre pályázik, több egyetem
esetén rangsor, esetleges párhuzamos pályázat esetén más tanszékre,
ennek megjelölése).
2. Nyelvtudásrol bizonyítvány másolata
3. Eddigi tanulmányi eredményeiről másolat
4. Életrajz (rövid, vázlatos formában). Kérjük megjelölni, ha
bármilyen különleges teljesítménnyel rendelkezik (TDK, OTDK, hallgatói
szervezetekben stb. végzett munka).