Szegedi Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar Ahol tudás és szándék találkozik

Karunkról  --  Szervezeti felépítés  --  Tanszékek / Intézetek  --  Európai Jogtörténeti Tanszék  --  Szakdologzati témák

Szakdolgozati témák jegyzéke

Prof. Dr. Balogh Elemér

Szentszéki bíráskodás Magyarországon

Reformkori magyar büntetőjogi gyakorlat

Prof. Dr. Blazovich László

Bíróválasztás a középkori Magyarországon

Plébános választás a középkori Magyarországon

Az újlaki jogkönyv szerkezete

Prof. Dr. Ruszoly József

Országgyűlési képviselőválasztások, 1875–1939

Megyei, városi, községi önkormányzat-történet 1848–1949