Szegedi Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar Ahol tudás és szándék találkozik

Karunkról  --  Szervezeti felépítés  --  Tanszékek / Intézetek  --  Munkajogi és Szociális jogi Tanszék  --  Oktatás  --  Szakirányú képzések diplomás hallgatóknak

Munkaügyi szakjogász

2010. február 15.

Mintatanterv

 

Tárgy

Tanóra

szám

Számon

kérés

Kre

dit

Tanulmányi előfeltétel

 

I. félév

Foglalkoztatáspolitika

6

KO

3

 

Kollektív tárgyalás és kollektív szerződés

8

KO

4

 

Makro- és mezoszintű érdekegyeztetés

4

B3

2

 

Munka- és szervezetszociológia

4

B3

2

 

Munkaerőpiac gazdaságtana

10

KO

4

 

Munkajog

10

KO

5

 

Munkaügyi kapcsolatok rendszere és fejlődései

4

B3

2

 

Szociális jog

12

KO

5

 

Vitaülés

4

B3

2

 

A félévben összesen:

62

 

29

 

 

II. félév

Munkajog

10

KO

5

 

Participáció

4

B3

2

 

Munkaügyi viták rendezése

8

KO

3

 

Közvetlen és közvetett nyomásgyakorló eszközök (sztrájk, lock out)

6

KO

3

 

A közszféra munkaügyi kapcsolatai

4

B3

2

 

Munkaügyi ellenőrzés, munkavédelem

14

KO

5

 

Tárgyalástechnikák

6

KO

3

 

Vitaülés

6

B3

2

 

A félévben összesen:

58

 

25

 

Mindösszesen:

120

 

54

 

 

II. félévet követően

Szakdolgozat elkészítése és benyújtása

-

SZD

6

54 kredit megszerzése

Záróvizsga

-

ZV

-

Minden más tanulmányi kötelezettség teljesítése