Szegedi Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar Ahol tudás és szándék találkozik

Oktatás  --  Képzések  --  Szakirányú továbbképzés  --  Szakirányú továbbképzés jogász végzettségűeknek

Adatvédelmi szakjogász

 Adatvédelmi szakjogász

(szakirányú továbbképzés)

 

Képzési terv

 

Részletes tájékoztató a képzésről


 

 A képzés célja

A szakirányú továbbképzés résztvevői elsősorban az adatvédelmi jog sajátos rendszerében és az információszabadság jogi szabályozása körében olyan szakértelmet közvetítsen, aminek birtokában bármely közintézménynél vagy a magánszférában adatvédelmi és információszabadsággal kapcsolatos jogászi munkakört be lehet tölteni, s ami lehetővé teszi a közigazgatásban, a gazdasági szférában, a jogalkalmazásban és társadalmi szervezetekben működő jogász szakképzettségű szakemberek számára a szakmailag megalapozott munkavégzést.

A képzés szakmai vezetője:

Prof. Dr. Hajdú József tanszékvezető egyetemi tanár

Oklevélben szereplő végzettség

Adatvédelmi szakjogász

A képzési idő

3 félév

Képzés jellemzője

levelező tagozatú képzés, őszi-tavaszi féléves rendszerben,

a képzési hely: Szeged

a tanórák időpontja félévente 3 alkalommal, jellemzően csütörtökön, pénteken és szombat.

Költségtérítés jelenlegi összege

130.000.- Ft/félév

A részvétel feltétele

Állam- és jogtudományi oklevél, jogász szakképzettség.

Felvételi vizsga nincs.

Jelentkezési határidő

Jelentkezés módja

A képzés kezdete

2015. szeptember 10.

az intézmény honlapján

2015. szeptember 15.

Csatolandó dokumentumok

oklevélmásolat

Kapcsolattartó/szakfelelős

SZTE ÁJK Munkajogi és Szociális Jogi Tanszék

Kapcsolattartó: Engi Erika oktatásszervező

Szakfelelős: Prof. Dr. Hajdú József tanszékvezető egyetemi tanár

6721 Szeged, Bocskai utca 10-12.

tel./fax.: 36/62/546 - 356,

e-mail: engie@juris.u-szeged.hu

honlap: http://www.juris.u-szeged.hu

Egyéb információk

A költségtérítés összegét a jogszabályok keretei között a Kar évente állapítja meg.

Jelentkezési lap