Szegedi Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar Ahol tudás és szándék találkozik

Oktatás  --  Képzések  --  Szakirányú továbbképzés  --  Szakirányú továbbképzés nem jogász végzettségűeknek

Francia jogi és szakfordítói szaktanácsadó

 

Francia jogi és szakfordítói szaktanácsadó (szakirányú továbbképzés)

 

Képzési terv

A képzés célja

A szakirányú továbbképzés résztvevői elsősorban a francia jogrendszerrel, annak legfontosabb jogágaival és azok európai uniós vonatkozásaival ismerkedhetnek meg, elméleti és gyakorlati tapasztalatokat szerezve. Ebben kiemelkedő segítséget nyújtanak a francia partneregyetemekről (Université Jean Moulin-Lyon III., Montpellier I., François Rabelais-Tours) érkező külföldi vendégprofesszorok, illetve a francia-magyar minisztériumi megállapodás alapján egyetemünkön oktató anyanyelvi vendégtanárok és lektorok. A képzés részét képezi a francia és magyar jogrendszer összehasonlító elemzése és ennek a francia nyelvről, illetve nyelvre történő fordításban való megjelenése is.
A résztvevők emellett intenzív nyelvi oktatásban és szakfordítói képzésben is részesülnek, elsajátítva a francia nyelvről, illetve nyelvre történő fordítás elméleti és gyakorlati alapjait, valamint szókincsét, biztosítva ezzel, hogy az alapozó szakmai tárgyak során megszerzett szókincsüket hatékonyan alkalmazhassák a munkájukban.
A szakirányú továbbképzés résztvevői számára olyan munkalehetőségek nyílnak meg, amelyek az idegen nyelv (szakfordítói képességek) használatát igénylik.

A képzés szakfelelőse:

Prof. Dr. Badó Attila egyetemi tanár, intézetvezető

Végzettség

Francia jogi és szakfordítói szaktanácsadó

A képzési idő

4 félév

Képzés jellemzője

Levelező tagozatú képzés, őszi-tavaszi féléves rendszerben, a képzési hely: Szeged. A tanórák időpontja jellemzően péntek délután és szombat délelőtt (alkalmanként kb. 8-10 óra), esetenként vasárnap délelőtt (max. 5 óra), félévente kb. 7-8 hétvége.

Költségtérítés jelenlegi összege

120.000.- Ft/félév

A felvétel előfeltétele

Gazdaságtudományi, társadalomtudományi képzési területen, avagy az igazgatási képzési ág alapképzésében szerzett oklevél és szakképzettség. Bekapcsolódhatnak a képzésbe a fenti képzési területen, illetve a képzési ágakban szerzett főiskolai vagy egyetemi végzettséggel rendelkezők.
Legalább középszintű francia nyelvismeret.

Jelentkezési határidő

2015. szeptember 10.

Felvilágosítás

SZTE ÁJTK Nemzetközi és Regionális Tanulmányok Intézet
dr. Kruzslicz Péter, Novákné Silay Tünde
6720 Szeged, Tisza Lajos krt. 54.
telefon: 62/546-700
e-mail: novakne.tunde@irsi.u-szeged.hu

Jelentkezési lap