Szegedi Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar Ahol tudás és szándék találkozik

Oktatás  --  Képzések  --  Szakirányú továbbképzés  --  Szakirányú továbbképzés nem jogász végzettségűeknek

Jogi szakokleveles pedagógus


Jogi szakokleveles pedagógus

szakirányú továbbképzés


Képzési terv


Részletes tájékoztató a képzésről

 

A képzés célja: a képzés során a pedagógus kompetenciák és végzettségek közös európai elveire építünk, amely során – jogi szakterületen – bővítjük, kiegészítjük a megszerzett kulcskompetenciákat, nevezetesen: a tudás technológia és információ menedzselése a jog, a jogalkalmazás, ill. a jogalkalmazásra nevelésben; együttműködés, együttmunkálkodás másokkal; társadalomban való együttműködés nemzeti, európai és globális szinten.

 

A képzés szakmai vezetője: Dr. Hegedűs Andrea (Polgári Jogi és Polgári Eljárásjogi Tanszék)

 

Végzettség:  „Jogi szakokleveles pedagógus” oklevél

 

A felvétel feltétele: Pedagógusképzés képzési területen alapképzésben, tanári MA, MsC képzésben és korábban főiskolai szintű tanárképzésben szerzett oklevél

 

Képzési idő: 4 félév

 

Jelentkezés: 2015. szeptember 10.

 

A képzés jellemzői: levelező tagozatú képzés, őszi-tavaszi féléves rendszerben, a félévek kurzusainak időpontja: minden második héten pénteken délután, szombat délelőtt és délután.


A képzés helyszíne: SZTE ÁLLAM-ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR JGYPK SZAKKÉPZÉSI, TOVÁBBKÉPZÉSI ÉS TÁVOKTATÁSI KÖZPONT:

6725 Szeged, Hattyas sor 10.


A foglalkozás formája: előadás, gyakorlat, tréning

 

A költségtérítés összege: 120.000.- Ft/félév

 

Felvilágosítás:

SZTE ÁJTK Tanulmányi Osztály

6720 Szeged, Tisza Lajos krt. 54.

Pártos Eszter Márta, tanulmányi előadó

Tel.: 36 – 62 - 544-513; Fax: 36 - 62- 544-204

e-mail: partos@juris.u-szeged.hu

honlap: www.juris.u-szeged.hu/oktatas/kepzesek

 

Jelentkezési lap