Szegedi Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar Ahol tudás és szándék találkozik

Oktatás  --  Képzések  --  Szakirányú továbbképzés  --  Szakirányú továbbképzés nem jogász végzettségűeknek

Német jogi és szakfordítói szaktanácsadó

 

Német jogi és szakfordítói szaktanácsadó (szakirányú továbbképzés)

 

Képzési terv

A képzés célja

hogy a hallgatók a német jogrendszerrel, annak legfontosabb jogágaival és azok nemzetközi vonatkozásaival megismerkedhetnek, elméleti és gyakorlati tapasztalatokat szerezve, új gondolkodásmódot és érvelési képességet sajátíthatnak el. Ebben jelentős segítséget nyújtanak a németországi partneregyetemről érkező külföldi professzorok, valamint a jelentős szakmai tapasztalatokkal rendelkező egyéb vendégoktatók. A résztvevők emellett intenzív nyelvi oktatásban és szakfordítói képzésben is részesülnek

A képzés szakmai vezetője:

Prof.Dr. Badó Attila egyetemi tanár, tanszékvezető

Végzettség

Német jogi és szakfordítói szaktanácsadó
(Deutsche Rechtschule mit Ausbildung zum Fachübersetzer für nicht Juristen)

A képzési idő

4 félév

Képzés jellemzője

Levelező tagozatú képzés, őszi-tavaszi féléves rendszerben, a képzési hely: Szeged. A tanórák péntek17 és 20 óra, szombat 9- 15 óra, valamint vasárnap 9- 12 óra között kerülnek megtartásra (alkalmanként 10- 14 óra), félévente kb. 7-8 hétvége.
A foglalkozások formája: előadások és gyakorlati órák (a képzési terv szerint).

Költségtérítés jelenlegi összege

120.000.- Ft/félév

A felvétel előfeltétele

Gazdaságtudományi, társadalomtudományi képzési területen, avagy az igazgatási képzési ág alapképzésében szerzett oklevél és szakképzettség. Bekapcsolódhatnak a képzésbe a fenti képzési területen, illetve a képzési ágakban szerzett főiskolai vagy egyetemi végzettséggel rendelkezők. További feltétel az államilag elismert „C” típusú nyelvvizsga- bizonyítvánnyal igazolt, minimum középfokú német nyelvismeret.

Jelentkezési határidő


Felvilágosítás

SZTE Állam- és Jogtudományi Kar
Összehasonlító Jogi Intézet

Kapcsolattartó: Dr. Almási Ibolya, tudományos segédmunkatárs

6721 Szeged, Bocskai utca 10-12.

Tel/fax: (62) 544-300

e-mail: oji@juris.u-szeged.hu