Szegedi Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar Ahol tudás és szándék találkozik

Karunkról  --  Szervezeti felépítés  --  Tanszékek / Intézetek  --  Európai Jogtörténeti Tanszék  --  Szakmai önéletrajzok

Prof. Dr. Blazovich László szakmai önéletrajza

Szakmai önéletrajz

1943. november 2-án születtem Szombathelyen. 1967-ben szereztem a JATE BTK-n magyar-történelem szakos középiskolai tanári oklevelet. Tanulmányaim befejezése után iparitanuló iskolában, 1969-től a hódmezővásárhelyi Bethlen Gábor Gimnáziumban tanárként, majd igazgatóhelyettesként dolgoztam. 1980-tól vagyok a Csongrád Megyei Levéltár igazgatója, 1989-től a JATE Állam- és Jogtudományi Karának Jogtörténeti Tanszékére félállású docensnek hívtak meg. Középkori jog- és kánonjog-történetet oktatok. Miután habilitáltam, 1996-tól egyetemi magántanár, 1997-től pedig félállású egyetemi tanár lettem. 1986-ban a történettudomány kandidátusa fokozatot szereztem meg. 2003-ban pedig elnyertem a történettudomány doktora címet.

Kutatói pályám tengelyében öt témakör áll: a humanista történetírók (Ransanus, Tubero), az Anjou-kori oklevéltár (VII. VIII. X. kötetek), a város- és településtörténet valamint az ide kapcsolódó történeti demogárfia (a Körös–Tisza–Maros-közről készített két kötet, Csongrád megye történeti statisztikai helységnévtára), a levéltártudomány (Magyarország levéltárai, Die Archive in Ungarn, Levéltárak – Kincstárak) és a jogtörténet (Telegdiek pere, Buda város jogkönyve).

1986 és 1991 között a SZAB Filozófiai és Történeti Bizottságának titkára, 1995 és 1997 között az MTA Demográfiai Bizottságának és Történeti Demográfiai Albizottságának tagja, 2001-től a Demográfiai Bizottság tagja és a Történeti Demográfiai Albizottság elnöke, 2003-tól pedig a Történettudományi Bizottság tagja, és a Századok szerkesztőségének a tagja, 1994-től a Csongrád Megyei választási bizottság tagja, 1998-tól elnökhelyettese vagyok. 2000 óta a Nagy György Alapítvány kuratóriumának, 2001-től a Csongrád Megyei Honismereti Szövetség, 2005-től a Pusztuló és Elpusztult Magyar Falvakért Egyesület elnöki tisztét látom el.

A levéltártudományban elért eredményeim és levéltári munkámért 1997-ben Pauler-díjban, 1998-ban Bél Mátyás-díjban részesítettek, az Alföld és Csongrád megye történetének feltárásában kifejtett tevékenységemért 2000-ben a Nagyalföld Alapítvány díját, 2001-ben Csongrád megye Alkotó díját nyertem el. 2004-ben Széchényi Ferenc díjat kaptam.