Szegedi Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar Ahol tudás és szándék találkozik

Karunkról  --  Szervezeti felépítés  --  Tanszékek / Intézetek  --  Nemzetközi Jogi és Európa-jogi Tanszék  --  Évfolyamdolgozati és szakdolgozati témák

Szakdolgozati témák - Nemzetközi jog - jogász szak (JNA, JNASZ, JL8, JLK, JLS)

A nemzetközi jog sajátos jogi jellege
A nemzetközi jog forrásai; egyoldalú aktusok a nemzetközi jogban
A szokásjog szerepe a nemzetközi jogban *
A nemzetközi jog a magyar belső joggyakorlatban
Az erőszak tilalma *
A nemzetközi szerződésekhez fűzhető fenntartások, nyilatkozatok
Magyar fenntartások, nyilatkozatok a kihirdetett nemzetközi szerződések alapján
A nemzetközi szerződések megszűnése; nemzetközi bíróságok gyakorlata
A joghatóság problémái a nemzetközi jogban *
Az államok nemzetközi jogi felelősségének valamely részkérdése
A Nemzetközi Büntetőbíróság
A NATO délszláv akciójának nemzetközi jogi kérdései
USA - Afganisztán - nemzetközi jog
Az alapjogok védelme a büntetőeljárásban
A bírósági eljárás alapjogi biztosítékai
A véleménynyilvánítás szabadságának alapjogi védelme
Kisebbségvédelem Európában a II. világháború után *
Az Emberi Jogok Európai Egyezménye; az Emberi Jogok Európai Bíróságának joggyakorlata *
A menekültek helyzetének nemzetközi jogi szabályozása
A Nemzetközi Bíróság jogfejlesztő szerepe a nemzetközi jogban*
Az Európa Tanács szerepe az európai integrációban*
Szabadon választott téma a nemzetközi jog bármely területéről