Szegedi Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar Ahol tudás és szándék találkozik

Kapcsolataink  --  Akikre büszkék vagyunk  --  Tanulmányi versenyek  --  Esszéíró versenyek  --  Az év állam- és jogtudományi dolgozata

Az év állam- és jogtudományi dolgozatát kereső országos verseny szegedi díjazottja

na_3

A De Jure magazin által az idén első alkalommal meghirdetett versenyen az ország bármely jogi és igazgatási karának végzős hallgatója a szakdolgozati bizottság által jeles (5) érdemjegyre értékelt, magyar nyelven íródott szakdolgozatával vehetett részt.

2010. május 27-én került sor az Országos Igazságszolgáltatási Tanács épületében a De jure – jogászok magazinja által kiírt „Az év állam- és jogtudományi dolgozata” pályázat díjátadó ünnepségére.

 

Az idén első alkalommal meghirdetett versenyen az ország bármely jogi és igazgatási karának végzős hallgatója a szakdolgozati bizottság által jeles (5) érdemjegyre értékelt, magyar nyelven íródott szakdolgozatával vehetett részt. A közel hetven beküldött pályamunka közül a szakmai zsűri értékelése alapján választották ki a három legkiválóbb dolgozatot, amelyeket a nyilvánosság számára is elérhetővé tesz a De jure folyóirat internetes oldalán (http://dejure.hu/). A pályázat támogatója az MKB Bank volt.

 

Bíráló bizottság tagjai:

Dr. Lomnici Zoltán

Dr. Wellmann György

Dr. Bánáti János

Ifj. Dr. Lomnici Zoltán

Dr. Fábián Ferenc

Dr. Sziráki János

Dr. Máthé Gábor

 

Az eredményhirdetés alkalmával a dolgozatok szakmai szempontú értékelésére is sor került. A díjazott pályamunkák három különböző jogág egy-egy aktuális témáját tárják fel. A Dr. Máthé Gábor által méltatott dolgozat a Jugoszláv Királysághoz Trianoni békeszerződéssel csatolt területeken élő magyarság kisebbségi sorsáról szól, amelyről igen kevés forrás áll rendelkezésre. A dolgozat fő érdeme, hogy a szerző saját gyűjtésű anyagra támaszkodik. A civilisztika területén legkiválóbbnak értékelt pályaművet Dr. Wellmann György mutatta be a meghívottaknak, majd a téma újszerűségére, feltáratlanságára hívta fel a figyelmet. A Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának Büntetőjogi és Büntető Eljárásjogi Tanszékén benyújtott szakdolgozat értékeit Dr. Bánáti János emelte ki, rámutatva a szerző bátorságára mind a témaválasztásban, mind pedig az egyéni véleményalkotásban és annak következetes megindokolásában.

 

De jure által kiírt pályázat nyertesei:

- Birkás Norbert (Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar): A délvidéki magyarság helyzete a jogszabályok és a politikai magnyilvánulások tükrében a két világháború közötti SHS, illetve Jugoszláv Királyságban

- Zatykó Petra (Eötvös Loránd Tudomány Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar): A szerződési jog alapkérdései a versenyjogi megállapodások megsértése szempontjából

- Neparáczki Anna Viktória (Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar): A terrorcselekmény szabályozása a magyar és a német büntetőjogban. Az összefoglaló itt olvasható.

 

Karunk díjazottja, Neparáczki Anna Viktória már több éve foglalkozik a terrorcselekmény büntetőjogi megítélésének problematikájával Dr. Karsai Krisztina egyetemi docens témavezetése mellett. A dolgozat a szakmai zsűri által is kiemelt magas színvonalát a nagyszámú német nyelvű szakirodalom feldolgozása is mutatja, amelyet a hallgató a Büntetőjogi és Büntető Eljárásjogi Tanszék nemzetközi kapcsolatai segítségével, külföldi tanulmányútjai során szerzett meg (Justus-Liebig Universität Gießen, Universität Leipzig, Universität Osnabrück).


na_2