Szegedi Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar Ahol tudás és szándék találkozik

Karunkról  --  Szervezeti felépítés  --  Tanszékek / Intézetek  --  Büntetőjogi és Büntető Eljárásjogi Tanszék  --  Büntetőjogi TDK

OTDK-helyezések

XXXII. OTDK (2015)

 

Márok Soma: A "három csapás" a magyar büntetőjogban. (Prof. Dr. Karsai Krisztina és Dr. Szomora Zsolt) - I. díj

Sápi Sándor: A rablás elhatárolási és rendbeliségi kérdései. (Dr. Szomora Zsolt) - I. díj

Molnár Erzsébet: A gazdálkodó szervezet vezető tisztségviselőjének párhuzamos büntetőjogi felelőssége. (Prof. Dr. Karsai Krisztina) - I. díj

Nusser Barbara: Az elítélt anya elhelyezése, gyermekeivel való kapcsolattartása, és kapcsolatépítése a magyar szabályozás tükrében (Dr. Juhász Zsuzsanna) - II. díj

Gönczi Gergely: A ténylegesen életfogytig tartó szabadságvesztés vonatkozásai. Alkotmányos büntetőjog és a strasbourgi joggyakorlat (Dr. Szomora Zsolt és Dr. Sulyok Márton) - II. díj

Tamás Csaba: A gyermekprostitúció minősítési "rendszerének" kritikája az európai uniós követelmények és a jogi tárgy fényében. (Dr. Szomora Zsolt) - III. díj

Horváth Zsuzsanna Kitti: A tanúvallomás jogszerű megtagadásának elméleti és gyakorlati dilemmái (Dr. Fantoly Zsanett) - Legfőbb Ügyészség különdíja

 

XXXI. OTDK (2013)


Borbényi Laura Bianka: A jogtárgyharmonikus értelmezés a bírói gyakorlat tükrében. (Dr. Szomora Zsolt) – I. díj

Hajdú Attila Balázs: A hozzátartozók közötti erőszak miatt alkalmazható távoltartás elméleti és gyakorlati kérdései (Dr. Karsai Krisztina és Dr. Hegedűs Andrea) - I. díj

Monori Zsuzsanna Éva: Zaklatás – Egy tényállás kritikája a magyar joggyakorlat tükrében (Dr. Szomora Zsolt) – I. díj

Gál Andor: A gyermekprostitúció anyagi büntetőjogi kérdései, különös tekintettel az ügyfél cselekményére (Dr. Szomora Zsolt) – II. díj

Tornyai Gergely: A szervezett bűnözés per se inkriminációja az uniós jogharmonizáció tükrében (Dr. Karsai Krisztina) – II. díj

 

XXX. Jubileumi OTDK (2011)


Heilmann Angéla: Megelőzni a támadást? A védőberendezés útján gyakorolható szembeszállási jog dogmatikai kérdéseiről. (Dr. Karsai Krisztina) – I. díj, Pro Scientia Aranyérmesek Társasága különdíja, Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium különdíja

Heilmann Angéla - Nagy Ágnes Petra: A régészeti örökség büntetőjogi védelme (Dr. Karsai Krisztina és Dr. Bató Szilvia) – I. díj

Czakó Barbara: Dogmatikai kérdések a stádiumtan köréből, különös tekintettel a befejezettség szakaszára (dr. Ambrus István) - különdíj

 

XXIX. OTDK (2009)

 

Ambrus István: A törvényi egységről (Prof. Dr. Nagy Ferenc és Dr. Szomora Zsolt) - I. díj

Némedi Márk: Tiltott pornográf felvétellel visszaélés - A bűncselekménytan próbája (Dr. Szomora Zsolt) - I. díj

Ördög-Deák Andrea: Ítéleti egyezség (Vádalku pro és contra) (Dr. Fantoly Zsanett) - III. díj

Neparáczki Anna Viktória: "Fortélyos félelem igazgat", avagy a terrorcselekmény hatályos szabályozása a magyar és a német büntetőjogban (Dr. Karsai Krisztina) – különdíj

 

XXVIII. OTDK (2007)

 

Deák Zoltán: Dogmatikai és jogértelmezési kérdések a rablás tényállása kapcsán (dr. Szomora Zsolt) - I. díj

László Zsuzsanna: Gondolatok az életfogytig tartó szabadságvesztés problematikájáról (Prof. Dr. Nagy Ferenc) - II. díj

Törő Andrea: Az európai bizonyíték-átadási parancs szabályozása és várható hatásai (Dr. Karsai Krisztina) - II. díj


XXVII. OTDK (2005)

 

Lőrinczy Judit: Az alkalmatlan kísérlet a magyar büntetőjogban (dr. Szomora Zsolt) - különdíj


XXVI. OTDK (2003)

 

Szomora Zsolt: A tettességről (Prof. Dr. Nagy Ferenc) - I. díj

Mészáros Ádám: A részesség (Prof. Dr. Nagy Ferenc) - különdíj