Szegedi Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar Ahol tudás és szándék találkozik

Karunkról  --  Szervezeti felépítés  --  Tanszékek / Intézetek  --  Büntetőjogi és Büntető Eljárásjogi Tanszék  --  Büntetőjogi TDK  --  A Büntetőjogi TDK ülései
A Büntetőjogi TDK ülései

"Büntetőjog az egész világ" címmel 17 órától

A 2010/2011. tanév őszi félévének utolsó Büntetőjogi TDK-ülésén Szilágyiné dr. Bay Lujza tartott előadást A családon belüli erőszak címmel.