Szegedi Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar Ahol tudás és szándék találkozik

Karunkról  --  Szervezeti felépítés  --  Tanszékek / Intézetek  --  Büntetőjogi és Büntető Eljárásjogi Tanszék  --  Büntetőjogi TDK
Büntetőjogi TDK

w2

2013. október 10-én este megtelt a jogi kari Társalgó a vizuális bűnügyi jogeseteket feldolgozó versenyre és filmbemutatóra.

webre

2013. október 10-én 18 órától a Kari Társalgóban filmevítéssel egybekötött jogesetmegoldó versenyt tart a Büntetőjogi TDK.