Szegedi Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar Ahol tudás és szándék találkozik

Karunkról  --  Szervezeti felépítés  --  Tanszékek / Intézetek  --  Büntetőjogi és Büntető Eljárásjogi Tanszék  --  Munkatársaink  --  Szakmai/tudományos életrajzok

Dr. Szomora Zsolt - szakmai/tudományos életrajz

2010. február 11.

Szakmai önéletrajz

(Lezárva: 2012. június 6.)

 

 

 

Személyes adatok:

Név: Dr. Szomora Zsolt

Születési hely, idő: Szeged, 1980. 01. 26.

Levelezési cím: SZTE ÁJK Büntetőjogi és Büntető Eljárásjogi Tanszék

6722 Szeged, Rákóczi tér 1.

E-mail: szomora.zs@juris.u-szeged.hu

 

Tanulmányok és végzettség:

 • 1994-1998 Bibó István Gimnázium, Kiskunhalas; érettségi minősítése: kitűnő
 • 1998-2003 Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, jogász szak; diploma megszerzése: 2003. június, diploma minősítése: summa cum laude; végzettség: jogász
 • 2000-2002 Német és európai gazdasági jogi képzés (Deutsches und Europäisches Wirtschaftsrecht), az Universität Potsdam és a szegedi jogi kar közös szervezésében; bizonyítvány minősítése: „sehr gut”

2003-2006 Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Doktori Iskolája, doktorandusz hallgató (doktori abszolutórium 2006)

2008 PhD-fokozat megszerzése állam- és jogtudományból, minősítése: summa cum laude

 

Nyelvismeret:

Német – felsőfok A+B=C (1997)

Angol – középfok A+B=C (1997)

 

 

Munkahely:

Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Büntetőjogi és Büntető Eljárásjogi Tanszék: 2003. szeptember 1-től december 31-ig tudományos segédmunkatárs

2004. január 1-től egyetemi tanársegéd

2008. november 1-től adjunktus

2011. október 1-től egyetemi docens

 

Oktatási tevékenység:

Jogászképzésben

Büntetőjog általános rész – előadás levelező tagozaton (2004 – 2009; 2011 -)

Büntetőjog általános rész – gyakorlatok vezetése (2004 -)

Büntetőeljárási jog – gyakorlatok vezetése (2004 – 2007; 2009)

Büntetőjog különös rész – gyakorlatok vezetése (2006 -)

Büntetőjog különös rész – előadás levelező tagozaton (2008)

A nemi bűncselekmények büntetőjoga – önálló fakultatív tárgy (2004 -)

Alkotmány és büntetőjog – kötelező kurzus a bűnügyi tudományok szakmodulban (2011 -)

 

Egyéb képzésekben

Kriminológia – előadás nappali és levelező tagozaton szociális munkás hallgatók számára (SZTE Egészségügyi Főiskolai Kar) (2004 – 2009)

Bevezetés a bűnügyi tudományokba – előadás nappali és levelező tagozaton jogi asszisztens felsőfokú szakképzés keretében (MIOK József Nádor Szakképző Iskola, Szeged) (2004 – 2009)

 

 

Kutatási terület:

 • büntetőjog különös rész: szexuális bűncselekmények összehasonlító büntetőjogi elemzése (PhD-értekezés témája); a véleménynyilvánítás szabadságának büntetőjogi korlátai; az alkotmányos alapjogok hatása a büntetőjogi dogmatikára
 • büntetőjog általános rész: bűncselekménytani, dogmatikai kérdések (elsősorban: a bűncselekmény elkövetői)

 

Publikációk száma: 57 (ebből 18 német, illetve angol nyelvű)

Közlemények idézettsége: 154 független hivatkozás

 

Tudományos előadások:

 1. SZTE ÁJK Büntetőjogi Tanszéke által szervezett tanszékközi szimpózium a szerb és a magyar büntetőjog és büntetőeljárási jog aktuális kérdéseinek megvitatására; „Az újszülött megölésének megítélési lehetőségei és a hatályos magyar jogi helyzet anomáliái” címmel [Szeged, 2003. október 30-31.]
 2. A szervezett bűnözés egyetemes, regionális és nemzeti jellegzetességei. Nemzetközi Büntetőjogi Tanszékközi Találkozó; „Az anyagi büntetőjog válaszai a szervezett bűnözésre. Európai kitekintés.” címmel [Novi Sad, 2004. szeptember]
 3. Fiatal Büntetőjogászok Fórumának II. Találkozója; „Néhány gondolat a nemi erkölcs elleni bűncselekmények szabályozása kapcsán” címmel [Szeged, 2005. január 27-28.]
 4. Völkerstrafrecht Seminar; referátum: „Rechtfertigungsgründe bei Straftaten gegen das Völkerrecht unter Berücksichtigung der ungarischen Rechtslage“ [Giessen, 2005. február 11-12.]
 5. Rechtsentwicklung in den ehemaligen sozialistischen Staaten und die Herausforderung der Europäischen Union; „Die Bekämpfung der Sexualkriminalität gegen Kinder in der Europäischen Union.” címmel [Szeged, 2005. november 17-19.]
 6. Ünnepi ülés Vida Mihály 70. születésnapja tiszteletére; „Két gondolat a Btk. XIV. Fejezetének utóbbi módosítása kapcsán” címmel [Szeged, 2006. szeptember 29.]
 7. Seminar „Die Dogmatik der Tötungsdelikten in ihren Grenzen”; referátum: „Die Beteiligung an einem Selbstmord nach ungarischem Strafrecht” [Szeged, 2007. október 9.]
 8. I. Szegedi Összehasonlító Jogi Napok; Nem minden az, aminek látszik – avagy egy összehasonlító büntetőjogi elemzés tanulságai az erőszakos nemi bűncselekmények kapcsán [Szeged. 2008. április 21].
 9. Büntetőjogelméleti – jogfilozófiai konferencia a büntetőjogi jogellenesség és a jogi tárgy dogmatikai értelméről; „A jogi tárgy funkciói és a jogtárgyharmonikus értelmezés” címmel [Szeged, 2008. november 6.]
 10. Bűnügyi Oktatók Országos Találkozója; „A kiegészült önálló tettesség, avagy a társtettesség tiltott analógiája?” címmel [Szeged, 2009. június 5.].
 11. Symposion Pannonischer Juristen; Kindesunterbringung, Unterhalt und Recht auf persönlichen Kontakt – wann greift das ungarische Strafrecht ein? címmel [Jennersdorf, 2009. június 25-27.]

12. Grenzen der Vorverlagerung der Strafbarkeit in einem Tatstrafrecht c. projekt keretében: Die ungarische Versuchsdogmatik [Zentrum für Europäische und Internationale Strafrechtsstudien; Osnabrück, 2009. dec. 3-8.]

13. Grenzen der Vorverlagerung der Strafbarkeit in einem Tatstrafrecht c. projekt keretében: Die Bestrafung von Vorbereitungshandlungen aus ungarischer Sicht [Zentrum für Europäische und Internationale Strafrechtsstudien; Osnabrück, 2009. dec. 3-8.]

14. (Karsai Krisztinával közösen) Grenzen der Vorverlagerung der Strafbarkeit in einem Tatstrafrecht c. projekt keretében: Anknüpfungspunkte für eine Vorverlagerung im Allgemeinen und Besonderen Teil des ungarischen Strafgesetzbuches – eine Bestandaufnahme [Zentrum für Europäische und Internationale Strafrechtsstudien; Osnabrück, 2009. dec. 3-8.]

15. Die strafrechtlichen Grenzen der Meinungsfreiheit in Ungarn im Lichte des Verfassungsrechts címmel [European Legal Studies Institut, Osnabrück, 2010. jún. 23.]

16. Az alkotmánykonform normaértelmezés és a büntetőjogi dogmatika kapcsolatának kérdőjelei címmel [Kovács István Emléknapok, Szeged, 2010. nov. 18-19.]

17. Meinungsfreiheit und Rechtssicherheit – höchstrichterliche Unsicherheiten in dogmatischen Strukturen címmel [Humboldt Kolleg Szeged 2010, Szeged, 2010. nov. 23-28.

18. Büntetőjogi garanciák az Alkotmányban címmel [Országos Alkotmányjogi Konferencia a jelenleg zajló alkotmányozásról. PPKE JÁK és PTE ÁJK. Budapest, 2011. február 4.]

19. The approach to terrorist offences by means of criminal law in Hungary (National Report) [3rd Session of IFFCLGE; társszerzők: Karsai Krisztina, Neparáczki Anna; Peking (Kína), 2011. okt. 28-okt.31.]

20. A gyermekprostitúció anyagi büntetőjogi kérdései [Budapesti Corvinus Egyetem, Büntetőjogi Tudományos Diákkör, 2011. nov. 28.].

21. Mit hozhat a büntetőjogban az alkotmányjogi panasz bevezetése címmel [Bolyai János kutatási ösztöndíjasok konferenciája. Szegedi Akadémiai Bizottság Székháza, 2011. dec. 9.]

22. Die strafrechtlichen Schranken der Meinungsfreiheit in Ungarn in internationalem Kontext [University of Istanbul (Törökország), 2012. márc. 16.]

 

 

Projektrészvétel:

2007 MPI Freiburg – Gutachten für das BVerfG zur Inzeststrafbarkeit; Landesbericht Ungarn (A freiburgi Max Planck Intézet szakvéleménye a vérfertőzés büntetendőségéről a Német Szövetségi Alkotmánybíróság felkérésére; magyar országjelentés)

2009-2010 A szegedi, az osnabrücki és a gießeni jogi karok DAAD/MÖB által támogatott kutatási együttműködése; a projekt címe: „A büntetőjogi felelősség előrehozatalának határai a tettbüntetőjogban” (Die Grenzen der Vorverlagerung der Strafbarkeit in einem Tatstrafrecht); résztvevő kutató és konzulens

2010-2011 Zentrum für Europäische und Internationale Strafrechtsstudien (ZEIS, Osnabrück, Németország): Jurisdiktionskonflikte bei grenzüberschreitender Kriminalität – ein Rechtsvergleich zum internationalem Strafrecht (Joghatósági konfliktusok a határon átnyúló bűnözés esetén); résztvevő kutató

 

Tanulmányutak, külföldi ösztöndíjak:

 • 2005 – Universität Giessen, Németország (Prof. Dr. Walter Gropp); Völkerstrafrecht Seminar 2005. február 11-12. (Prof. Dr. W. Gropp/Prof. Dr. T. Marauhn) (rövid kutatási tartózkodás)
 • 2005 – MÖB és Collegium Hungaricum Bécs 1 hónapos kutatói ösztöndíja
 • 2006 – Universität Giessen, Németország (Prof. Dr. Walter Gropp) (rövid kutatási tartózkodás)
 • 2006 – Kriminologischer Sommerkurs Pécs (Prof. Dr. Hans-Jörg Albrecht/Prof. Dr. Korinek László)
 • 2007 – MÖB és Collegium Hungaricum Bécs 2 hónapos kutatói ösztöndíja
 • 2007 – Strafrechtlicher Sommerkurs Pécs (Prof. Dr. Ulrich Sieber/Prof. Dr. Tóth Mihály)
 • 2008 – Universität Osnabrück, Németország (Prof. Dr. Arndt Sinn) (rövid kutatási tartózkodás)
 • 2010. jan. 1-dec. 31. – Universität Osnabrück (Prof. Dr. Arndt Sinn); az Alexander-von-Humboldt Stiftung kutatói ösztöndíjával

 

 

Elismerések:

Hallgatóként

 • Szeged Megyei Jogú Város Ösztöndíja, 2001/02., 2002/03.
 • Köztársasági Ösztöndíj, 2002/03.
 • XXVI. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Állam- és Jogtudományi Szekció Büntetőjogi Tagozat, Debrecen, 2003., pályamunka: A tettességről, I. díj

 

 

Oktatóként/Kutatóként

- Pro Scientia Oklevél – 2009

- Alexander von Humboldt-Stiftung 1 éves kutatói ösztöndíja – 2010

- Bolyai-ösztöndíj – 2011-2014

- XXX. OTDK Jubileumi Emlékérem – 2011

- Junior Prima díj (Magyar tudomány kategóriában) – 2011

 

 

Témavezetői tevékenység:

 • XXVII. Országos Tudományos Diákköri Konferencián díjazott hallgatóm Lőrinczy Judit (különdíj). Pályamunkája: Az alkalmatlan kísérlet a magyar büntetőjogban; [Győr, 2005. március. 21-23.]
 • A Legfőbb Ügyészség Kozma Sándor emlékére meghirdetett tudományos pályázatán díjazott hallgatóm Veszelovszki Noémi (különdíj). Pályamunkája: Az ifjúság zavartalan szexuális fejlődésének büntetőjogi védelme [2006. június 10.]
 • XXVIII. Országos Tudományos Diákköri Konferencián díjazott hallgatóm Deák Zoltán (I. díj). Pályamunkája: Dogmatikai és jogértelmezési kérdések a rablás tényállása kapcsán [Balatonfüred, 2007. április 24-26.]
 • A Legfőbb Ügyészség Kozma Sándor emlékére meghirdetett tudományos pályázatán díjazott hallgatóm Bana Dávid (különdíj). Pályamunkája: A nemi erkölcs elleni erőszakos bűncselekmények [2008. június 10.]
 • A XXIX. OTDK-n díjazott hallgatóm Ambrus István (I. díj). Pályamunkája: A törvényi egységről [Budapest, 2009. április 6-8.].
 • A XXIX. OTDK-n díjazott hallgatóm Némedi Márk (I. díj). Pályamunkája: A tiltott pornográf felvétellel visszaélés – a bűncselekménytan próbája [Budapest, 2009. április 6-8.]; Némedi Márk teljesítményéért Pro Scientia Aranyérmet kapott
 • A Legfőbb Ügyészség Kozma Sándor emlékére meghirdetett tudományos pályázatán díjazott hallgatóm Ambrus István (III. díj). Pályamunkája: A látszólagos anyagi halmazat [2009. június 9.].

 

 

Tisztségek, tagság:

2003-2009 Kari Tudományos Diákköri Tanács titkára (SZTE ÁJTK) és az OTDT Állam- és Jogtudományi Szakmai Bizottságának tagja

2006- a Nemzetközi Büntetőjogi Társaság (AIDP) tagja

2007- a Magyar Büntetőjogi Társaság tagja

2011- a Forvm. Acta Juridica et Politica Universitatis Szegediensis c. szakfolyóirat szerkesztőbizottságának titkára

2011- Jogesetek Magyarázata c. szakfolyóirat szerkesztőségének tagja; 2012-től főszerkesztő

2011- Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Doktori Iskolájának titkára