Szegedi Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar Ahol tudás és szándék találkozik

Karunkról  --  Szervezeti felépítés  --  Tanszékek / Intézetek  --  Büntetőjogi és Büntető Eljárásjogi Tanszék  --  Kutatások a Büntetőjogi és Büntető Eljárásjogi Tanszéken  --  Hallgatói kutatás - Tornyai Gergely Eötvös hallgatói ösztöndíjat nyert el

Hallgatói kutatás - Tornyai Gergely Eötvös hallgatói ösztöndíjat nyert

A Magyary Zoltán Kuratórium döntése értelmében Eötvös Loránd Hallgatói Ösztöndíjat nyert Karunk bűnügyi tudományok modulos hallgatója, Tornyai Gergely.

A Magyary Zoltán Kuratórium döntése értelmében Eötvös Loránd Hallgatói Ösztöndíjat nyert Karunk hallgatója, Tornyai Gergely. A Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal által a Nemzeti Kiválóság Program keretében meghirdetett kutatói ösztöndíjra a konvergencia régiók egyetemeinek negyed-, ötödéves, illetve mesterszakos hallgatói pályázhattak részletes kutatási terv megjelölésével. Az ösztöndíj tíz hónapra szól, a nyertes pályázók havi 100 000,- Ft juttatásban részesülnek, mely az Európai Unió társfinanszírozásával valósul meg.


Gergely "A szervezett bűnözés komplex vizsgálata - olaszországi kitekintéssel" címmel nyújtotta be pályázatát, melynek célkitűzése, hogy e különösen aktuális jelenség büntetőjogi aspektusait minél több szempontot (kriminálpolitika, büntetőjogi dogmatika, bírói gyakorlat, stb.) figyelembe véve vizsgálja meg, s ezáltal járuljon hozzá e rendkívül összetett probléma hatékonyabb áttekintéséhez. A tervezett kutatómunka során kiemelt szerepet kap a szervezett bűnözés szempontjából különös relevanciával bíró Olaszország szabályozásával végzett összehasonlítás, melynek segítségével a hallgatónak lehetősége nyílik egy, a hazai jogirodalomban eddig kevéssé feldolgozott jogrendszer sajátosságainak tanulmányozására. A kutatás ezen részét nagyban segítheti, hogy Gergely október folyamán rövid tanulmányúton vesz részt a messinai egyetemen. Az ösztöndíj elnyerésének feltételeként a hallgató pályázás során tett vállalásai között szerepel többek között publikációk, folyóiratcikkek megjelentetése, szakdolgozatírás, konferencia-előadás tartása, illetve az olasz büntetőjoggal kapcsolatos információs honlap létrehozása is. Gergelyt munkájában témavezetőként Dr. habil Karsai Krisztina tanszékvezető egyetemi docens segíti.

Tornyai Gergely 2012 decemberében Nemzetközi Tanulmányok alapképzési diplomát szerzett, jogász szakon pedig jelenleg ötödéves, a bűnügyi modulban vesz részt. Az elmúlt két tanévben a Büntetőjogi és Büntető Eljárásjogi Tanszék demonstrátoraként több büntetőjogi témájú projektben, kutatásban is részt vett. A XXXI. OTDK Állam- és Jogtudományi Szekciójában, melynek márciusban Szeged adott otthon, II. helyezést ért el Büntető anyagi jog I. tagozatban. OTDK-dolgozata ("A szervezett bűnözés per se inkriminációja az uniós jogharmonizáció tükrében") az aktuális kutatómunkája számára is kiindulópontot jelent.

otdkotdk2