Szegedi Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar Ahol tudás és szándék találkozik

Karunkról  --  Szervezeti felépítés  --  Tanszékek / Intézetek  --  Büntetőjogi és Büntető Eljárásjogi Tanszék

Köszöntő

Kedves Látogató!

Üdvözöljük a dogmatikai hagyományairól ismert Büntetőjogi és Büntető Eljárásjogi Tanszék (ún. Szegedi Büntetőjogi Iskola) honlapján!

Az országban egyedülállóan Karunkon a büntetőjogi/bűnügyi tudományok oktatása egyetlen egységes tanszék szervezeti keretei között történik. Ennek következtében a Tanszék által gondozott tárgyak köre igen gazdag (anyagi jog, eljárásjog, büntetés-végrehajtási jog, kriminológia, kriminalisztika), oktatói állománya pedig ennek megfelelően színes.

Kedves Látogató!

Üdvözöljük a dogmatikai hagyományairól ismert Büntetőjogi és Büntető Eljárásjogi Tanszék (ún. Szegedi Büntetőjogi Iskola) honlapján!

Az országban egyedülállóan Karunkon a büntetőjogi/bűnügyi tudományok oktatása egyetlen egységes tanszék szervezeti keretei között történik. Ennek következtében a Tanszék által gondozott tárgyak köre igen gazdag (anyagi jog, eljárásjog, büntetés-végrehajtási jog, kriminológia, kriminalisztika), oktatói állománya pedig ennek megfelelően színes.

A főállású oktatók túlnyomó többsége doktori fokozattal rendelkezik, mellettük számos kiváló gyakorlati szakember (bírák, ügyészek) vesz részt a joghallgatók képzésében.

A Tanszék munkatársai rendszeresen bekapcsolódnak a jogszabály-előkészítésbe, a kodifikációs munkálatokba, valamint jogegységi indítványokhoz véleményeket készítenek.

A Szegedi Büntetőjogi Iskolához tartozó oktatók-kutatók nemcsak dogmatikai kérdésekkel foglalkoznak, hanem az általuk folytatott kutatások szinte lefedik a bűnügyi tudományok teljességét. Hagyományosan aktívan vesznek részt a hazai és nemzetközi tudományos életben, számos kutatási projektet folytatnak és szoros külföldi kapcsolatokat ápolnak.

Személyesen a Tanszéket a Rákóczi téri épület 4. emeletén találhatják meg.

 

Dr. habil. Karsai Krisztina