Szegedi Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar Ahol tudás és szándék találkozik

Karunkról  --  Szervezeti felépítés  --  Tanszékek / Intézetek  --  Büntetőjogi és Büntető Eljárásjogi Tanszék  --  Szakdolgozati és évfolyamdolgozati témák

Büntető eljárási jog

Szakdolgozati és évfolyamdolgozati témák


Büntető eljárási jog

 

1. A büntető eljárás alapelveinek rendszere.
System of the principles of criminal procedure

2. A terhelt joghelyzete a büntető eljárásban.
The state of the accused in the criminal procedure

3. A védő joghelyzete a büntető eljárásban.
The state of the public defender in the criminal procedure

4. A magánfél és a polgári jogi igény a büntető eljárásban
Compensation of damages caused by the offence. The damaged party in the criminal procedure

5. A szabadságelvonással járó kényszerintézkedések a büntető eljárásban
Measures of detention in the criminal procedure.

6. A bizonyítás alapkérdései a büntető eljárásban.
Basic questions of proof in the criminal procedure.

7. Az első fokú büntető eljárás előkészítésének rendje.
The preparation phase of the first instance.

8. Az ügyész jogállása a büntető eljárásban.
The state of the prosecutor in the criminal procedure

9. Perbeszédek a büntető tárgyaláson.
Speeches during the trial.

10. A kétfokú fellebviteli rendszer elvei.
The principles of the two-grade challange-system

11. A rendkívüli jogorvoslatok rendszere a büntető eljárásban.
The system of remedy in the criminal procedure.

12. Büntetőjogi felelősségrevonás tárgyalás mellőzésével.
Criminal responsibility without judicial hearing.

13. A fiatalkorúak elleni büntető eljárás alapvető szabályai.
Basic rules of the criminal procedure against juveniles.

14. A magánvádas eljárás.
Criminal procedure on the ground of private accusation.

15. Lemondás a tárgyalásról.
Abondonement of a judicial hearing