University of Szeged, Faculty of Law Where knowledge and challenge meet

Faculty of Law and Political Sciences  --  Faculty Units  --  Departments  --  Roman Law  --  Members of the Department

Prof. Dr. Imre Molnár, professor emeritus, DSc.

Room number: 303.

Consulting hours: according to appointment

Tel.: 62/544-000/3481

e-mail: romaijog@juris.u-szeged.hu

molnar_imre

Curriculum Vitae 

 

Personal Data

Name: Dr. Imre Molnár

Place of Birth: Tataháza (Bács-Bodrog county)

Date of Birth: 22. September 1934.

Studies: Faculty of Law, University of Szeged (year of awarding the diploma: 1960)

 

Fulfilled Positions

Practicing lawyer (for 11 years)

Assistant lecturer (University of Szeged, 1968-1971)

Senior lecturer (Attila József University, Szeged, 1971-1979)

University reader (Attila József University, Szeged, 1979-1988)

University professor (Attila József University, Szeged, 1988-)

Head of department (Attila József University, Szeged, Department of Roman Law 1985-1999)

Dean (Attila József University, Szeged, Faculty of Law, 1994-1998)

Attila József University, Szeged, Faculty of Law, head of civilist subprogramme (PhD School)

 

Memberships

Council of the Faculty of Law (1985-2004)

Attila József University, University Council (1989-2003)

Szeged Committee of the Hungarian Academy of Sciences, Jurisprudence Special Committee, chairman (1996-2004)

Attila József University, Szeged, Faculty of Law, Roman Law PhD Programme, chairman (2001-2005)

Attila József University, Szeged, Habilitation Committee Member (1994-1998)

Hungarian Accreditation Committee, Legal Special Committee (1996-2001)

 

Academic Degrees

Candidate degree in 1977

Doctor of jurisprudence (Doctor of the Academy) in 1987

 

Field of Research

Ancient Roman contract law, expecially three big topics: lease contract (locatio conductio), the liability-system of Roman law, and Roman criminal law in the past 10 years.

 

Scholarships

Munich (1977, 6 months)

Rome (1984, 3 months)

Cologne (1991, 6 months)

Cologne (1992, 5 months)

at the Roman law institutions of the universities of the particular towns.

 

Speeches

Speeches in Munich, in Salzburg, in Cologne, and in Graz.

 

Command of Languages

German (negotiating level)

Italian (reading level)

Latin (reading level)

 

 

Honours, Titles

„Excellent teacher” honour three times

János Apácai Csere Award (1999)

Hungarian Republic Order Official Cross (2003)

Szeged Committee of the Hungarian Academy of Sciences, Silver Commemorative Medallion (2003)

Teacher of the Year, according to the votes of students (1995, 2004)

Professzor emeritus title (2004)

Kúnó Klebelsberg Award (2005)

József Eötvös Wreath (2007)

 

Scientific Oeuvre

57 academic publications (5 monography among them)

The one third of the published studies were published in foreign academic journals (for instance Labeo in Naples; Aufstieg und Niedergang der römischen Welt, Berlin etc.).

400 citing, about 70% of which can be found in foreign academic journals, monographies, handbooks and in Italian and German coursebooks.

Római jog (Roman Law) coursebook (with co-author Éva Jakab), 2001

 

 

 

Publication list

 

Books:

 

 1. Fejezetek a klasszikus kori locatio conductio köréből. Acta Juridica et Politica Tom XXIX. Szeged, 1982. 3-96 p.
 2. Verantwortung und Gefahrtragung bei der locatio conductio zur zeit des prinzipats. Aufstieg und Niedergand der römischen Welt. Teil. II. Band 14. (Berlin-New York, 1982) 583-680 p.
 3. System der Verantwortung im römischen Recht der späteren Republik in BIDR 92-93, Milano, 1989-90. 545-615 p.
 4. A római magánjog felelősségi rendje. Szeged, 1993. 252 p.
 5. Die Haftungsordnung des römischen Privatrechts. Szeged, 1998. 216 p.

 

 

Manual:

 

Molnár I. – Jakab É.: Római jog. Szeged, 20011, 20032, 20043 464 oldal

 

 

Papers:

 

 1. Jogtörténeti és Római jogi Nemzetközi Munkaértekezlet Szegeden. Magyar Jog, Budapest 17/1971. 251-255 p.
 2. A római jog nemzetközi megítélése. Jogtudományi Közlöny, Budapest 25/1971. 436-443.
 3. A római jog oktatásának időszerű kérdései a szocialista államokban. Felsőoktatási szemle, Budapest 20/1971. 150-155 p.
 4. A Vállalkozói és munkabérszerződés alanyainak felelőssége és veszélyviselése a római jogban. Acta Juridica et Politica. Tom XXI. Fasc. 2. Szeged, 1974. 1-49 p.
 5. Gefahrtragung beim römischen Dienst und Werkvertrag. LABEO (Napoli) 1975. 23-44 p.
 6. A szerződés megszűnésének okai és a felmondási jog kérdése.. Acta Jur. et Pol. Tom XXVI. Szeged, 1979. 1-13 p.
 7. Állami beavatkozási kísérletek a haszonbérlet körében a klasszikus római jogban. Acta Jur. et Pol. Tom XXVII. Szeged, 1980. 211-224 p.
 8. Subjekte der locatio conductio. St. in onore di Cesare Sanfilippo II. Milano, 1982. 413-430 p.
 9. Objekt of locatio conductio. Bull. Dell’istituto di diritto romano. Milano, 1982. 127-142 p.
 10. A vis maior eredete és fejlődése a preklasszikus és klasszikus római jogban. Antik Tanulmányok (Studia Antiqua) XXIX. 2. Budapest, 1982. 179-198 p.
 11. Periculum emptoris a klasszikuskori római jogban. Jogtörténeti Tanulmányok V. Budapest, 1983. 180-200 p.
 12. The Social Determination of Lease Relations and the Social Programs Arising from that in the Ancient Rome. St. in honorem L. Nagy. Acta Jur. et Pol. Univ. Tom XXXI. Szeged, 1984. 223-229 p.
 13. Rechte und Pflichten der Sunbjekte der locatio conductio. Index 12. Napoli, 1983-84. 157-188 p.
 14. Die Ausgestaltung des Begriffes der vis maior im römischen Recht. IURA 32 Napoli, 1981. publikálva 1984-ben. 73-105 p.
 15. Periculum emptoris im römischen Recht der klassischen Periode. Sodalitas. Scritti in onore di Antonio Guarino. Napoli, 1984. 2227-2255 p.
 16. Alfenus Varus iuris consultus. Studia in honorem V. Polay. Acta Jur. et Pol. XXXIII. Univ. Szeged, 1985. 311-328 p.
 17. A dologbérlő felelőssége a római jogban. Jogtörténeti Tanulmányok VI. Budapest, 1986. 253-269 p.
 18. A társadalmi viszonyok változásainak tükröződése a preklasszikus római jogban. Jogtudományi Közlöny 41. Budapest, 1986. 285-293 p.
 19. Az archaikus jog felelősségi rendje. Studia in honorem Roberti Horváth. Acta Jur. et Pol. Univ. Szeged XXXVI, 1986. 131-144 p.
 20. Le cause di estinzione del contratto e il problema dell’ esistenza del diritto di disdetta nella „Locatio-conductio”.Labeo Napoli, 1986. 298-309 p.
 21. In memorian Károly Visky IURA 34 Napoli, 1983 publikálva 1987. 207-209 p.
 22. Die Frage der Gefahrtragung und des Eigentumsüberganges beim Kauf. In: Index. Napoli, 1987. 57-75 p.
 23. Erfolgshaftung oder ein typisierter dolus malus im archaischen römischen Recht. In: Bullettino del Istituto di Diritto romano. Milano, 1987. 27-43 p.
 24. A preklasszikus jog felelősségi rendje. Sudia in honorem E. Szilbereky. Acta Jur. et Pol. Univ. Szeged XXXVII. 1987. 171-210 p.
 25. A posztklasszikus és a jusztiniánuszi korszak felelősségi rendszere. Emlékkönyv Dr. Meznerics Iván, Acta Jur. et Pol. Tom. XXXVIII. Szeged, 1988. 187-200 p.
 26. A custodia felelősség tartalmi elemei a klasszikus római jogban. Emlékkönyv Dr. Antalffy György, Acta Jur. et Pol. Tom. XXXIX. Szeged, 1990. 149-160 p.
 27. Culpa-fogalom a klasszikus római jogban, különös tekintettel a szerződésen kívüli és a stricti iuris szerződéseknél keletkezett károk esetére. In Memoriam Dr. Kovács István, Szeged, 1991. 225-244 p.
 28. A culpa kérdése a bonae fidei szerződéseknél a klasszikus római jogban. Emlékkönyv Dr. Cséka Ervin, Acta Jur. et Pol. tom. XLV. Szeged, 1992. 341-354 p.
 29. Der Haftungsmaßstab des pater familias diligens im römischen Recht. Vorträge gehalten auf dem 28. Deutschen Rechtshistorikertag Nimwegen 23. bis 27. September 1990, Nijmegen, 1992. 23-31 p.
 30. A római magánjog rendszere és annak hatása a modern európai magánjogok rendszereire. Emlékkönyv Dr. Kemenes Béla, Acta Jur. et Pol. Tom XLIII., Szeged, 1993. 269-286 p.
 31. A Gaius-féle Institutio rendszer. Degré Alajos emlékkönyv, Budapest, 1995. 181-195 p.
 32. Társadalmi változások és a szellemi áramlatok hatása az egyes felelősségi fogalmak kialakulására az ókori Rómában. Jogtudományi Közlöny, Budapest, 1995. 4. sz. 179-183 p.
 33. Die Haftungsordnung des römischen Privatrechts. Emlékkönyv Dr. Szentpéteri István, Acta Jur. et Pol. Tom. XLIX. Szeged, 1996. 371-383 p.
 34. A magánjog fejlődésének útja a köztársasági Rómában. Alkotmány és jogtudomány, Dr. Szabó József prof. emlékére, Acta Jur. et Pol. Tom. XLVII. Szeged, 1996. 71-77 p.
 35. Gazdasági válság a császárkori Római Birodalomban. Emlékkönyv Dr. Nagy Lajos Acta oeconomica Tom. I. Szeged, 1996. 223-229 p.
 36. Büntető- és büntetőeljárásjogi alapelvek római jogi előzményei. Emlékkönyv Dr. Tokaji Géza, Acta Jur. et Pol. Tom. XLVIII. Szeged, 1996. 167-181 p.
 37. A jogellenesség és vétkesség kérdése a római jogban. Tanulmányok Benedek Ferenc tiszteletére, Studia Iuridica Auctoritate Univ. Pécs Publicata 123, Pécs 1996. 209-221 p.
 38. Grundprinzipien des römischen Strafrechts A bonis bona discere Festgabe für János Zlinszky, Miskolc, 1998. 189-208 p.
 39. Tanúvallomások (kínvallatás) értékelése a bűnösség megállapításánál az ókori római büntetőjogban. Emlékkönyv Dr. Szabó András, Acta Jur. et Pol. Tom LIII. Szeged, 1998. 243-250 p.
 40. Pólay Elemér (1915-1988) Magyar Jogtudósok I. Budapest, 1999. 183-191 p.
 41. Tényálladék az ókori Róma büntetőjogában. Emlékkönyv Dr. Veres József, Acta Jur. et Pol. Tom. LV. Szeged, 1999. 201-207 p.
 42. A római jog professzorai a szegedi egyetemen. Acta Jur. et Pol. Tom. LVII. Szeged, 1999. 1-16 p.
 43. A császárkori Róma büntetési rendszere. Emlékkönyv Dr. Bérczi Imre, Acta Jur. et Pol. Tom. LVIII. Szeged, 2000. 365-383 p.
 44. Das adulterium als ein das Ansehen der römischen Familie verletzendes Verbrechen. Festschrift für Andreas Wacke zum 65. Geburtstag, München, 2001. 345-364 p.
 45. A házasságtörés, mint a római család alapját, tekintélyét sértő bűncselekmény. Iura Antiqua – Iura Moderna, Festschrift für Ferenc Benedek zum 75. Geburtstag, Pécs, 2001. 187-206 p.
 46. Beruf und Arbeit im Römischen Recht. Facetten des Wandels, Mannheim, 2001. 54-62 p.
 47. Recenzio, Roberto Fiori, La definizione della ’Locatio conductio’. Giurisprudenza Romana e tradizione romanistica. Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte Wien-Köln-Weimar, 2002. 611-614 p.
 48. Egyes büntetőjogi törvényi tényállások az ókori Rómában és hatályos jogunkban. In memoriam Nagy Károly, Acta Jur. et Pol. Tom. LXI. Szeged, 2002. 297-305 p.
 49. Munkajogi szabályok a birodalmi jog és a szerződési praxis alapján az ókori Rómában. Tanulmányok Dr. Nagy László születésének 90. évfordulójára, Acta Jur. et Pol. Tom. LXIV. Szeged, 2004. 301-321 p.
 50. Ausgewählte gesetzliche Straftatbestände im antiken Rom und in unserem geltendem Recht. Roman Law as Formative of Modern Legal Systems. Krakkó, 2004. 15-24 p.
 51. Legal Lexikon, Budapest, 1999. 89-120. lapon az alábbi címszavak anyaga származik a szerzőtől: Bona, bona fides, bonitár tulajdon, bonorum possessio, bonorum venditio, brevi manu traditio, capitis deminutio, caput, casus, causa, cautio, censor, cessio, civis, civitas, clausula, codex, collatio, collegium, corpus, universitas, commodatum, compensatio, compromissum, concubinatus, condemnatio, conditio, condictio(nes) sine causa, confusio, consolidatio, constitutum, consul, contractus, contrarius actus, Corpus Iuris Civilis, correalitas, crimen, culpa, culpa in contrahendo, cura, custodia.
 52. A büntető eljárásjog alapelvei a római jogban. Tanulmányok Vida Mihály 70. születésnapjának tiszteletére. Szeged, Pólay Elemér Alapítvány 2006 415-426 p.
 53. A római jog, mint a modern európai jogrendszerek alapja. Tanulmányok a bajai III. Béla Gimnázium jubileumára. Baja, 2007. 325-338 p.
 54. Magánjogi és büntetőjogi felelősség találkozási pontjai az ókori római jogban. Acta Juridica et politica Tomus LXIX. Fasciculus 32. Tanulmányok Dr. Besenyei Lajos egyetemi tanár 70. születésnapjára. Szeged, 2007. 511-536 p.
 55. Egy dáciai házvételi szerződésből levonható tanulságok, különös tekintettel mai jogunkra nézve. Jogtörténeti tanulmányok IX. Pécs, 2008. 253-262 p.
 56. Fellebbezés az ókori római jogi peres eljárásban. De appellationibus. Jus et legitimatio Tanulmányok Szilbereky Jenő 90. születésnapjának tiszteletére Szeged ,2008. 153-164. p