Szegedi Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar Ahol tudás és szándék találkozik

Faculty of Law and Political Sciences  --  Faculty Units  --  Departments  --  Public Administration Law and Financial Law  --  Members of the Department  --  Publications

Dr. Linder Viktória

Publikációs listaMonográfia :

 

 • A magyar közszolgálat humánerőforrás-gazdálkodásának egyes kérdései – nemzetközi összehasonlításban. Ecostat Kormányzati Gazdaság- és Társadalom-stratégiai Kutató Intézet. Időszaki Közlemények XXXI. szám. 2009

 

Könyvrészlet :

 

 • A jogállamiság követelményeinek érvényesülése a közigazgatás személyi állományára vonatkozó szabályozásban. In: Horváth M. Tamás (szerk.): A központi közigazgatás az EU-csatlakozás tükrében. Magyar Közigazgatási Intézet, Budapest, 2004. 91-109. o.
 • A közigazgatás személyi állománya. In: Kilényi Géza (szerk.): A közigazgatási jog nagy kézikönyve. Complex, Budapest, 2008. 303-376. o.
 • A közigazgatás személyi állományának kiválasztása. In: Gajduschek, György: Közszolgálat. A magyar közigazgatás személyi állománya és személyzeti rendszere az empirikus adatok tükrében. KSzK, Budapest, 2008, 171-187. o.
 • Emberi erőforrás gazdálkodási megoldások a közszolgálatban. In: Szigeti Ernő (szerk.): „Nyaktagi” tanulmányok”. Kitekintés a közigazgatás működésének jogi, szervezeti és térszerkezeti kereteire. Ecostat Kormányzati Gazdaság- és Társadalom-stratégiai Kutató Intézet. Budapest, 2009. 53-112. o.
 • A köztisztviselői jogviszony komplex szabályozása a magyar közszolgálati rendszerben. In: Szigeti, Ernő (szerk.): „NYAKTAGI tanulmányok. Kitekintés a közigazgatás működésének jogi, szervezeti és térszerkezeti kereteire” Ecostat Kormányzati Gazdaság- és Társadalom-stratégiai Kutató Intézet. Budapest, 2009. 112-165. o.
 • Közszolgálat a közigazgatásban - Útkeresés a millenium után. In: Rixer Ádám (szerk.): De iuris peritorum meritis. Studia in honorem Lajos Lőrincz. Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara, 2010. 109-122. o.
 • Balla Zoltán – Linder Viktória – Mackó Mária – Pánczél Eta – Szigeti Péter – Szilvásy György Péter: Magyar Alkotmányjog. Elektronikus jegyzet a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar számára. Budapest, 2012.
 • A közszolgálat személyi állományának alakulása a területileg szervezett
  közszolgáltatási feladatok ellátásával összefüggésben - nemzetközi
  összehasonlítás. Megjelenés alatt

 

Cikk, tanulmány :

 

 • Főtisztviselők a világ közszolgálataiban, főtisztviselők a magyar közszolgálatban – de lege ferenda. Humánpolitikai Szemle, 2004/3-4-5. szám.
 • Főtisztviselők a világ közszolgálataiban, főtisztviselők a magyar közszolgálatban – de lege ferenda. Magyar Közigazgatás, 2004/5. szám.
 • Kompetencia-menedzsment a közigazgatásban, mint a személyi állomány teljesítőképessége növelésének egyik lehetséges eszköze. Magyar Közigazgatás, 2005/9. szám.
 • Egyéni teljesítményértékelés és kompetencia alapú emberi erőforrás gazdálkodás a közszolgálatban. Humánpolitikai Szemle, 2006/10-11. szám.
 • Versenyvizsgák a közigazgatásban. Magyar Közigazgatás, 2006/12. szám.
 • Centralizáció – avagy decentralizáció? Útkeresés az emberi erőforrás-gazdálkodási hatáskörök kapcsán a közigazgatásban. Közigazgatási Szemle, 2007/3. szám
 • Új kiválasztási rendszer a magyar közigazgatásban – megint átestünk a ló túlsó oldalára? Humánpolitikai Szemle, 2009. november-december
 • A közszolgálati foglalkoztatás versenyképességének néhány összefüggése nemzetközi összehasonlításban. Humánpolitikai Szemle, 2010. július-augusztus
 • Személyzeti politika – humánstratégia a közigazgatásban. Doktori értekezés. www.kozigkut.hu 2011.
 • Konvergencia, mintakövetés a közszolgálati rendszer korszerűsítésében. Új Magyar Közigazgatás. 2010. 11. sz.
 • Balancing between the Career and Position based Systems. Some Aspects of Recent Developments in Civil Service Legislation in Hungary. In: Acta Juridica Hungarica. 52. No I. (2011)
 • Gajduschek, György – Linder, Viktória: Report on the Survey on ’Mobility between the Public and Private Sectors with Special Regards to the Impact of the Financial Crisis’. 56th Meeting of the Directors General Responsible for Public Administration - European Public Administration Network. http://new.eupan.eu/en/user/home/ Ministry of Public Administration and Justice. Gödöllő, 2011.
 • Közszolgálati humánerőforrás-gazdálkodás Európában. Magyar Közigazgatás. Új folyam, 3. szám. 2011
 • Az Európai Unió tagállamainak közigazgatása. Könyvismertetés. Jogtudományi Közlöny. 2012. április
 • A közszolgálat személyi állományának alakulása a területileg szervezett
  közszolgáltatási feladatok ellátásával összefüggésben - nemzetközi
  összehasonlítás. Megjelenés alatt.

 

Nemzetközi és országos konferencia :

 

 • La formation des fonctionnaires en Hongrie. – IIėme Conférence sur la Fonction Publique - The International Forum of Donors and Sister-Schools. École National d’Administration – Institutul National de Administraţie. Bukarest, 2004. október 22-23.
 • Új emberi erőforrás gazdálkodási eszközök alkalmazása a közszolgálatban. - Magyar Politikatudományi Társaság Vándorgyűlése. A kormányzás kérdőjelei. 2006. június 23-24. Eger-Noszvaj
 • Financement des Journaux officiels par ressources publiques ou financement par le public. L’expérience Hongroise. - Journées Européennes d’informatique juridique. Les Journaux officiels européens. Acteurs publics, économique et sociaux. Párizs, 2008. december 9-11
 • Hatékonyság a közigazgatásban – álom vagy valóság ? V. Országos Munkajogi Konferencia. 2008. október 15-16. Visegrád
 • Versenyvizsga és kiválasztás a közigazgatásban. - Közigazgatási Szakmai Ifjúsági Napok. 2009. május 15-16. Balatonföldvár
 • Mobility between Public and Private Sectors with Special Regards to Career Development Opportunities – European Public Administration Network IPSG – HRWG Meeting, Budapest, 2012. március 1.
 • Mobility in the Public Sector – The Results of the Survey – EUPAN HRWG Meeting, Budapest, 2012 május 25.
 • Mobility between the Public and Private Sectors with Special Regards to the Impact of the Financial Crisis. The 56th Meeting of the Directors-General of the Public Services of Member States of the European Union – a joint session with the representatives of TUNED. 2011. június 25.

 

Szakfordítás

 

 • Kenneth, Davey: A magyar reformok európai szemszögből. In: Verebélyi Imre (szerk.) Egy évtized önkormányzati mérlege és a jövő kilátásai. Magyar Közigazgatási Intézet - MTA Politikai Tudományok Intézete - MTA Regionális Kutatások Központja, Budapest, 2000. 41-48. o.
 • Locatelli, Rinaldo: A Magyar önkormányzati reformról az Európa Tanács szemszögéből. In: Verebélyi Imre (szerk.) Egy évtized önkormányzati mérlege és a jövő kilátásai. Magyar Közigazgatási Intézet – MTA Politikai Tudományok Intézet - MTA Regionális Kutatások Központja, Budapest, 2000. 49-57. o.
 • Droutsas, Dimitri P.: Ausztria az Európai Unió tagjaként. In: Verebélyi Imre (szerk.) Európai integrációs válogatott tanulmányok. Magyar Közigazgatási Intézet. Budapest, 2001. 299-306. o.
 • Mandl, Christian: Ausztria a Gazdasági- és Pénzügyi Unió partnereként. In: Verebélyi Imre (szerk.) Európai integrációs válogatott tanulmányok. Magyar Közigazgatási Intézet. Budapest, 2001. 307-304. o.
 • Kettl, Donald F.: A közigazgatás korszerűsítése. A követendő út – hozzászólás. In: Lőrincz Lajos (szerk.) Hogyan korszerűsítsük a közigazgatást. A követendő út. OECD – MTA Jogtudományi Intézete. Budapest, 2009. 238-242. o.
 • Haque, M. Shamsul: A közigazgatás korszerűsítése: a követendő út – elemzés. In: Lőrincz Lajos (szerk.) Hogyan korszerűsítsük a közigazgatást. A követendő út. OECD – MTA Jogtudományi Intézete. Budapest, 2009. 243-250. o.
 • Bouckaert, Geert: A közigazgatás korszerűsítése: a követendő út – hozzászólás. In: Lőrincz Lajos (szerk.) Hogyan korszerűtsítsük a közigazgatást. A követendő út. OECD – MTA Jogtudományi Intézete. Budapest, 2009. 251-256. o.
 • Premfors, Rune: A közigazgatás korszerűsítése: A követendő út – hozzászólás. In: Lőrincz Lajos (szerk.) Hogyan korszerűsítsük a közigazgatást. A követendő út. OECD – MTA Jogtudományi Intézete. Budapest, 2009. 257-259. o.
 • Talbot, Colin: A közigazgatás korszerűsítése: A követendő út – hozzászólás. In: Lőrincz Lajos (szerk.) Hogyan korszerűsítsük a közigazgatást. A követendő út. OECD-MTA Jogtudományi Intézete. Budapest, 2009. 260-264. o.