Szegedi Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar Ahol tudás és szándék találkozik

Hírek  --  Hírek  --  ÁJTK hírarchívum  --  ÁJTK 2012. Április

Polgári Perrendtartásunk múltja, jelene és jövője

60Y_PP

2012. április 20-án került megrendezésre a „60 év után, kodifikáció előtt- Polgári Perrendtartásunk múltja, jelene és jövője” című műhely-beszélgetés az Állam- és Jogtudományi Kar kari tanácstermében, a Polgári Jogi és Polgári Eljárásjogi Tanszék szervezésében.

2012. május 02.

Konferenciánkat egy tragikus hír árnyékolta be. Elhunyt Kiss Daisy a Magyar Ügyvédi Kamara főtitkára, az Eötvös Loránd Tudományegyetem tiszteletbeli tanára és vezető jogi tanácsadója, az Állam- és Jogtudományi Kar Polgári Eljárásjogi Tanszéke kiváló oktatója, akinek a nevéhez a polgári peres eljárás, és nemperes eljárások témakörében több könyv, publikáció fűződik.

Szabó Imre, dékán nosztalgikus hangvételű megnyitója után történeti előadásokat hallhattunk, Gyekiczky Tamás tanszékvezető egyetemi docens a Pp. reformjának akadályairól beszélt a második novella után, Juhászné Zvolenszki Anikó, Karunk adjunktusa a 60 éves Pp. első fejezetének változásairól beszélt, míg Cserba Lajos a miskolci egyetemen adjunktusa a Kúria évszázadait mutatta be. Varga István, az ELTE tanszékvezetője a polgári eljárásjog utóbbi módosításainak kritikai értékelését mutatta be, rávilágított, hogy az eljárásjogi kódex koherenciája mennyire megtört. Herédi Erika, a kisértékű perek nagyértékű problémáit mutatta be, rövid, gyakorlatias előadásában.

Az ebédszünet után Kapa Mátyás intézetigazgató főiskolai docens az európai polgári eljárásjog megteremtését, a nemzeti és közösségi jog összehasonlító elemzését vázolta fel a konferencia résztvevői előtt. Köblös Adél, karunk korábbi docense, aki jelenleg az Alkotmánybíróság főtanácsadója, a hatáskör témájában osztotta meg aggályait a jelenlévőkkel. Udvary Sándor tanszékvezető egyetemi docens a pertársaságok témakörében tartott kimerítő, mindenre kiterjedő előadást.

A konferencia utolsó részében a fiatal kutatók kerültek előtérbe. Nyilas Anna, a miskolci egyetem adjunktusa a bíró tájékoztatási kötelezettségéről beszélt, míg Karunk tanársegédje, Pákozdi Zita a jogerő kérdésével kapcsolatos problémákat vázolta. Tanszékünk legifjabb eljárásjogi kutatója, Varga Imre az Alkotmánybíróság eljárásának kezdeményezéséről tartott rövid, problémafelvető előadást.

A műhely-beszélgetésünk sikerességét értékelve megállapíthatjuk, hogy rendezvényünkön az ország hat jogi kara képviseltette magát öt tanszékvezetővel. Külön öröm volt a szervezők számára, hogy jelenlétével emelte a konferencia színvonalát Németh János egyetemi tanár, az Alkotmánybíróság korábbi elnöke, aki az ELTE polgári eljárásjogi oktatását több évtizedig vezette, és a polgári eljárásjog területén jelentős számú szakcikket publikált és monográfiát alkotott.


100_9602